Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesmatris - Biologi 4-6 v2

Skapad 2020-06-11 14:38 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Biologi

Mall för att välja ut det som bedöms i ett arbetsområde

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet"
Samtal och diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter i diskussioner som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.
Värdera & använda informationen
förmåga att resonera om informationens och källornas användbarhet samt förmåga att anpassa informationen till sammanhanget vid användning av den i diskussioner, skapande av texter och andra framställningar.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du för enkla resonemang. du gör viss anpassning till sammanhanget
Du för utvecklade resonemang. du gör relativt god anpassning till sammanhanget
Du för välutvecklade resonemang. du gör god anpassning till sammanhanget

Genomföra undersökningar

förmåga att: "genomföra systematiska undersökningar i biologi"
Genomföra & planera
förmåga att genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån samt förmåga att använda utrustning undersökningarna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar med viss vägledning enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Utvärdera & dokumentera
förmåga att jämföra resultaten och resonera om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt förmåga att förbättra undersökningen samt förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med text och bild
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader samt bidra till förslag kring förbättringar Du kan göra enkla dokumentationer
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag som efter någon någon bearbetning kan förbättra undersökningen Du kan göra utvecklade dokumentationer
Du kan föra väl utvecklade resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag som kan förbättra undersökningen Du kan göra välutvecklade dokumentationer

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället"
Kunskaper & resonemang
- förmåga att visa kunskaper om biologiska sammanhang genom att ge exempel och beskriva dessa med hjälp av biologins begrepp samt förmågan att berätta om några vetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människans levnadsvillkor. - förmåga att relatera till några samband i människokroppen vid resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet. - förmåga att förklara och visa samband kring människans beroende av och påverkan på naturen. - förmåga att förklara och visa på samband kring organismers anpassning till olika livsmiljöer
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du visar grundläggande kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang Du kan beskriva och ge exempel med viss koppling till organismers liv och ekologiska samband Du kan berätta om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassning till olika livsmiljöer
Du visar goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Du kan förklara och visa på något enkelt samband samt med relativt god koppling till organismers liv och ekologiska samband Du kan berätta om livetsutveckling och visar på samband kring organismers anpassning till olika livsmiljöer
Du visar mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang Du kan förklara och visa på olika enkla samband samt med god koppling till organismers liv och ekologiska samband Du berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassning till olika livsmiljöer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: