Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO F-3 Årsplanering

Skapad 2020-06-12 07:33 i Edsskolan Östhammar
Centralt innehåll F-3
Grundskola F – 3

Året runt i naturen

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
jordens, solens och månens storlek i förhållande till varandra
tema rymden- planetsystem
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
årsboken om årstider
berätta om hur en blomma växer och förändras med årstiden berätta om hur ett djur i skogen lever under årstiderna de fyra årstiderna
livscykler hos några växter och djur
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
artkunskap- skogens djur , lövträd årsboken
artkunskap- barrträd, husdjur, vårblommor
sortera och gruppera djur och växter utifrån olika växtmiljöer, myrmark, fjäll, kust
artkunskap- insekter , fåglar, sommarblommor
Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
näringskedjor och samband mellan organismer ekosystem- ex blomma-bi

Kropp och hälsa

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
rörelse tillsammansveckan rörelsesånger
saker jag behöver för att må bra: mat och sömn.
saker jag behöver för att må bra: kondition, hygien
inom tema för självkänsla - vad behöver jag för att må bra?
Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
kroppens fem sinnen.
kroppens inre organ
musklernas funktion
Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen Hälsoäventyret

Kraft och rörelse

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
balans på en gungbräda genom tyngdkraft/jämvikt
tyngdkraft friktion jämvikt
Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
lekplatsfysik fördjupning (en kraft/tillfälle)

Material och ämnen i vår omgivning

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
flyter eller sjunker i vatten. sortera olika material som metall, papper , plast och textil
magnetism
laborationer-el enkla kopplingar med el få en lampa att lysa
Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
källsortering
källsortera efter material: papper, plast och glas återvinningsstation (begrepp)
källsortering inom SO-tema tekniska lösningar och deras utveckling
källsortering
Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
experiment is och vatten måla på snö
vattnets olika former - vatten, ånga och is
vatten- avdunstning, kokpunkt
vattnets kretslopp
Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
luft är något enkla experiment- vindsnurra, helikopter
luft är något som kan sättas i rörelse
lufttryck- barometer
Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
enkla blandningar- vatten och olja
enkla metoder för att separera lösningar och blandningar (vatten, salt, sand)

Berättelser om natur och naturvetenskap

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
sagor om A-Ö
berätta och rita till en saga om naturen
skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan
skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan
Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen
berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen

Metoder och arbetssätt anpassas efter åldersgrupp

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
enkla fältstudier och observationer i närmiljön årsboken
rita av en blomma, träd eller växt i naturen
enkla fältstudier och observationer i närmiljön
enkla fältstudier och observationer i närmiljön
Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
enkla naturvetenskapliga undersökningar, smälta snö
enkla naturvetenskapliga undersökningar
enkla naturvetenskapliga undersökningar
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
årsboken
rita av växter i naturen och skriva en mening till det dokumentera med bild till enkla experiment
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg

Kommentar om arbetet.

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: