Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesmatris idrott och hälsa åk 7-9 (2020)

Skapad 2020-06-15 08:07 i Österslättsskolan Karlshamn
Används från hösten åk 7 till våren åk 9
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanens del ett och två och är ämnesövergripande. De ämnesövergripande målen är ej betygsgrundande.
Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Ansvarstagande
Deltar oftast i alla moment efter egen förmåga. Har för det mesta rätt utrustning.
Deltar aktivt i samtliga moment och har för aktiviteterna rätt personlig utrustning.
Deltar med hög aktivitetsnivå i samtliga moment och har alltid rätt personlig utrustning. Ställer frågor och hjälper till i undervisningen.
Samarbete / regler
Tar ofta hänsyn till kamrater och följer ofta uppgjorda regler och domslut.
Följer uppgjorda regler och domslut. Bidrar till att gruppen kan leka / spela självständigt.
Kan samarbeta med andra elever samt bidrar till att gruppen kan leka / spela självständigt, vara ödmjuk och lösa konflikter.

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter.

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Boll och nätspel
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika spelen.
Har en god grundteknik och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Redskapsgymnastik
Deltar aktivt och behärskar de sammansatta motoriska grundformerna rotera, stödja, balansera, hänga och hoppa.
Visar en god teknik i olika moment och har en god kroppskontroll.
Genomför olika moment med mycket säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav de olika aktiviteterna kräver.
Styrka
Deltar efter egen förmåga i styrkemoment under hela lektionen.
Deltar aktivt i styrkemoment under hela lektionen och anpassar tekniken relativt väl.
Deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken väl.
Kondition / uthållighet
Deltar efter egen förmåga i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Deltar aktivt i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Deltar aktivt i ett högt tempo i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Simning
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Kan simma längre sträckor med god teknik.
Har god teknik i flera olika simsätt.
Lekar
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika lekarna samt förstår lekens uppbyggnad och idé
Har en god kroppskontroll och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika lekarnas uppbyggnad och idé.
Visar en mycket god kroppskontroll och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika lekarnas uppbyggnad och idé.

Rörelseförmåga i danser och rörelse till musik.

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Dans , musik och rörelse -Takt och rytm
Du kan med viss hjälp hålla takten.
Du håller själv takten större delen av dansen/ programmet.
Du håller takten genom hela dansen/ programmet. Du kommer snabbt in i takten om du tappar bort dig.
Dans, musik och rörelse -Steg och rörelsekombinationer.
Du utför dansen/ programmet med rätt steg och rörelsekombinationer.
Du har förmågan att kombinera dina rörelser med flera kroppsdelar samtidigt.
Du utför avancerade steg- och rörelsekombinationer.

Hälsa och livsstil

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Sätta upp mål / planera träning Individuell träning Styrka åk 7 Kondition åk 8 Hälsodagbok åk 9
.
Har satt upp mål för och lämnat in en i huvudsak fungerande tränings och/ eller lektionsplanering åk 7-9. (Genomför egen lektion åk 8)
Har satt upp tydliga mål och lämnat in en relativt väl fungerande tränings och/eller lektionsplanering. åk7-9. (Genomför egen lektion anpassad efter planeringen åk 8)
Har satt upp tydliga och detaljerade mål och lämnat in en väl fungerande tränings och/ eller lektionsplanering åk 7-9. (Genomför egen lektion väl anpassad efter planeringen åk 8)
Utvärdera Individuell träning: Kondition åk 8
Du utvärderar lektionen och använder några ord och begrepp som vi arbetat med.
Du utvärderar lektionen och använder flera olika ord och begrepp. Du ger förslag på hur du kan förbättra din kondition.
Du utvärderar lektionen och använder flera olika ord och begrepp. Du ger flera förslag på hur du kan förbättra din kondition och anpassar övningarna väl till dig själv.
Reflektion och utvärdering Hälsodagbok åk 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur din träning tillsammans med t.ex. kost och sömn kan påverka din hälsa. Du har förmågan att utvärdera dina träningsdagar och se vad som gick bra/mindre bra.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur din träning tillsammans med t.ex. kost och sömn kan påverka din hälsa. Du har förmågan att utvärdera dina träningsdagar och svara på frågan VARFÖR det gick bra/mindre bra. Du ger förslag på utveckling inför framtiden.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur din träning tillsammans med t.ex. kost och sömn kan påverka din hälsa. Du har förmågan att utvärdera dina träningsdagar, svara på frågan VARFÖR det gick som det gick samt ge förslag på utveckling inför framtiden.
Genomförande Hälsodagbok åk 9
Du genomför minst två träningspass utöver skolidrotten.
Du genomför minst två träningspass utöver skolidrotten. Träningarna är relativt väl anpassade till din målsättning.
Du genomför minst två träningspass utöver skolidrotten. Träningarna är väl anpassade till din målsättning.
Hälsokunskap Teori åk 7
Du kan till viss del och på ett enkelt sätt se samband om hur aktiviteter tillsammans med kost och andra faktorer som t.ex. sömn kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan på ett relativt väl utvecklat sätt se samband om hur aktiviteter tillsammans med kost och andra faktorer som t.ex. sömn kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan på ett väl utvecklat sätt se samband om hur aktiviteter tillsammans med kost och andra faktorer som t.ex. sömn kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Styrka Teori åk 9
.
Du kan till viss del och på ett enkelt sätt planera, genomföra och utvärdera ett styrketränings-program.
Du kan på ett relativt väl utvecklat sätt planera, genomföra och utvärdera ett styrketränings-program.
Du kan på ett väl utvecklat sätt planera, genomföra och utvärdera ett styrketränings-program.

Friluftsaktiviteter

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Planerar och genomför
Planerar för och deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har vissa teoretiska kunskaper om t.ex. allemansrätten
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelser under olika årstider.
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har mycket goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelser som tillämpas väl i skolans friluftsaktiviteter.
Kartkunskap
Du kan till viss del kartans färger och tecken samt passa kartan.
Du har relativt goda kunskaper om kartans färger och tecken samt kan passa kartan.
Du har goda kunskaper om kartans färger och tecken och kan passa kartan.
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer med hjälp av karta. Du visar det genom att tillsammans med kamrat hitta kontroller vid tydliga ledstänger.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer. Du visar det genom att tillsammans med kamrat hitta kontroller bredvid ledstänger och vid tydliga terrängföremål.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer.Du visar det genom att hitta kontroller bredvid ledstänger och vid tydliga terrängföremål på ett tidseffektivt sätt med vägval efter framkomlighet.

Säkerhet

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Förebygga skador: Uppvärmning åk 8 Styrketräning åk 9
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom fysiska aktiviteter, i detta fall din egen uppvärmning åk 8/ styrketräning åk 9.
Du kan på ett relativt väl sätt förebygga skador genom fysiska aktiviteter, i detta fall din egen uppvärmning åk 8/ styrketräning åk 9.
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom fysiska aktiviteter, i detta fall din egen uppvärmning åk 8/ styrketräning åk 9.
Simning
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Hantera nödsituationer
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
HLR åk 9
Har uppvisat HLR-kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: