Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala vinklar och area

Skapad 2020-06-16 16:48 i Blästadsskolan Linköping
Kunskapskrav för skala, vinklar och area år 5.
Grundskola 5 Matematik

Kunskapskrav för skal, vinklar och area år 5.

Rubrik 1

På väg mot godtagbar nivå.
Godtagbar nivå
Högre nivå
Problemlösning
Eleven löser problem med längder och omkretser.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt muntligt och skriftligt.
Begrepp
Eleven känner igen och konstruerar de geometriska objekten rektangel, kvadrat, triangel, cirkel och olika månghörningar.
Eleven beskriver och jämför olika geometriska figurers egenskaper.
Eleven beskriver begreppet omkrets.
Metoder
Eleven mäter längder i hela enheter, mm, cm, dm och m.
Eleven ritar sträckor, rektanglar och kvadrater med givna mått.
Eleven beräknar omkretsen av kvadrater, rektanglar och olika månghörningar.
Kommunikation
Eleven redogör och samtalar om hur man löst en uppgift på ett i huvudsak fungerande sätt.
Resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa och besvara frågor, resonera och motivera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: