Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa 1, samlingsmatris 2020-22

Skapad 2020-06-16 21:55 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
I den här matrisen samlas bedömningar från kursens samtliga åtta teman.
Gymnasieskola 1 – 2 Idrott och hälsa
Insats krävs
E
C
A
Rörelsekvalitet
Tema Uteaktivitet
Insats krävs.
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter i naturmiljöer som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter i naturmiljöer som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Rörelsekvalitet
Tema Styrka och Rörlighet
Insats krävs.
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Rörelsekvalitet
Tema Rörelse till musik
Insats krävs.
Genomföra med goda rörelsekvaliteter olika danser samt skapa ett block till musik
Tillämpa och visa med säkerhet olika danser och rörelse till musik, samt skapa och genomföra ett rörelseprogram med fyra block till musik
Visar en bredd av komplexa rörelser i form av dans och rörelse till musik. Rörelseprogrammet kännetecknas av att du tar ut dina rörelser samt hittar ettan i musiken
Rörelsekvalitet, utemiljö
Friluftsliv, vandring
Insats krävs.
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Rörelsekvalitet
Tema Kondition
Insats krävs.
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Rörelsekvalitet
Tema Ergonomi
Insats krävs.
Du genomför olika styrkemodeller med handledning. Du kan med viss säkerhet anpassa dina rörelser ergonomiskt till olika situationer.
Du genomför olika styrkemodeller med rätt teknik. Du kan med viss säkerhet anpassa dina rörelser ergonomiskt till olika situationer.
Du genomför olika styrkemodeller med god koordination, rätt tempo, belastning och teknik. Du kan med säkerhet anpassa dina rörelser ergonomiskt till olika situationer.
Rörelsekvalitet, utemiljö
Tema Skador/livräddning
Insats krävs.
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Eleven kan med säkerhet och goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Rörelsekvalitet
Tema Livsstil och Hälsa
Insats krävs.
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Bedöma utvecklingsbehov
Tema Kondition
Insats krävs.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning,
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning,
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Bedöma utvecklingsbehov
Tema Livsstil och Hälsa
Insats krävs.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning,
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning,
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Genomföra egen träning
Tema Styrka och Rörlighet
Insats krävs.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med enkla omdömen värdera resultatet.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med nyanserade omdömen värdera resultatet.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till tränings- metodernas teorier.
Genomföra egen träning
Tema Kondition
Insats krävs.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med enkla omdömen värdera resultatet. I samband med rörelseaktiviteten beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. I samband med rörelseaktiviteten kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar till relevanta teorier.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till tränings- metodernas teorier. I samband med rörelseaktiviteten kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar till relevanta teorier.
Genomföra egen träning
Tema Livsstil och Hälsa
Insats krävs.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med enkla omdömen värdera resultatet.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med nyanserade omdömen värdera resultatet.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till tränings- metodernas teorier.
Planering, friluftsliv
Tema Friluftsliv
Insats krävs.
Eleven kan med viss säkerhet välja områden och metoder för friluftsliv, eleven tar ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet.
Eleven kan med säkerhet välja områden och metoder för friluftsliv, eleven tar ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet.
Eleven kan med säkerhet välja områden och metoder för friluftsliv, eleven tar ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sitt friluftsliv till variationer i förutsättningarna.
Planering, säkerhet, friluftsliv
Tema Friluftsliv
Insats krävs.
Eleven visar i utförandet hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Eleven visar i utförandet hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Eleven visar i utförandet hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Reflektion
Tema Uteaktivitet
Insats krävs.
Eleven beskriver översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Eleven beskriver utförligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
Reflektion
Tema Styrka och Rörlighet
Insats krävs.
I samband med rörelseaktiviteten beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
I samband med rörelseaktiviteten kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar till relevanta teorier.
I samband med rörelseaktiviteten kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar till relevanta teorier.
Reflektion
Tema Rörelse till musik
Insats krävs.
Diskutera och reflektera över dans och rörelse till musik översiktligt.
Diskutera och reflektera över dans och rörelse till musik utförligt.
Diskutera och reflektera över dans och rörelse till musik utförligt och nyanserat.
Reflektion
Tema Friluftsliv
Insats krävs.
Eleven kan översiktligt diskutera friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen. Eleven kan översiktligt beskriva hur olika livsstilar framträder i friluftsliv.
Eleven kan utförligt diskutera friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen. Eleven kan utförligt beskriva hur olika livsstilar framträder i friluftsliv.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen. Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar framträder i friluftsliv.
Reflektion 1, ergonomi
Tema Ergonomi
Insats krävs.
Du gör teoriuppgifterna och redogör översiktligt och kortfattat för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.
Du gör teoriuppgifterna och redogör utförligt, mer exakt, fylligt och innehållsrikt för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.
Du gör teoriuppgifterna och redogör utförligt och nyanserat för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.
Reflektion 2, ergonomi
Tema Ergonomi
Insats krävs.
Du kan översiktligt diskutera teoriuppgifterna, kortfattat om hur arbetsmiljöer kan anpassas till människan.
Du kan utförligt diskutera teoriuppgifterna, mer exakt, fylligt och innnehållsrikt om hur arbetsmiljöer kan anpassas till människan.
Du kan utförligt och nyanserat diskutera teoriuppgifterna, utifrån flera olika perspektiv/synvinklar om hur arbetsmiljöer kan anpassas till människan.
Reflektion
Tema Skador/livräddning
Insats krävs.
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Reflektion
Tema Livsstil och Hälsa
Insats krävs.
I samband med rörelseaktiviteten beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
I samband med rörelseaktiviteten kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar till relevanta teorier.
I samband med rörelseaktiviteten kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar till relevanta teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: