Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstid sommar

Skapad 2020-06-17 15:11 i Rosendalsskolan Linköping
Bedömning formativt: att kunna berätta/samtala om sommaren att kunna namnge trädets delar, klassträdet samt några svampar
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Att visa vad du lär...

Nivå 1
Insats krävs för att nå kunskapsmålen för ämnet.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för området.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper för området.
Trädets delar
Jag kan para ihop någon av trädets delar med en bild, men inte alla. Jag kan para ihop trädets delar med bild om en vuxen stöttar mig.
Jag kan para ihop merparten av trädets delar med en bild. En vuxen kan hjälpa mig att läsa orden men behöver inte stötta mig i parandet.
Jag kan självständigt para ihop trädets delar med en bild.
Vårt klassträd
Jag kan inte tala om vad vårt klassträd heter.
Jag kan tala om vad vårt klassträd heter.
Svampar
Jag kan para ihop bilder och namn för några svampar om en vuxen stöttar mig.
Jag kan para ihop minst 3 svampbilder med rätt namn. En vuxen kan hjälpa mig att läsa orden men inte stötta i att välja svamp.
Jag kan självständigt namnge mer än 3 svampar.
Berätta om sommaren
Jag kan med stöd av vuxen berätta något om det jag dokumenterat kring sommaren.
Jag kan berätta något för en kompis om sommaren när jag får använda min dokumentation.
Jag kan berätta utförligt med exempel om sommaren. Jag använder min dokumentation som stöd men berättar även annat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: