Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa, en lärandematris

Skapad 2020-06-18 13:13 i Fontinskolan Kungälv
En lärandematris över arbetsområdet Europa.
Grundskola 6 Samhällskunskap Geografi

Europa är en liten världsdel (näst minsta), men till befolkningen tredje största. Det bor ca 750 miljoner människor här och är alltså ett tätbefolkat område. På kartan hittar du Europa längst västerut på kontinenten Eurasien och världsdelen gränsar bland annat mot Medelhavet, Atlanten och Uralbergen.

LÄRANDEMATRIS EUROPA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Natur och klimat
Du känner till vad som påverkar klimatet i Europa. Du känner till de olika naturtyperna och naturresurserna i Europa.
Jag beskriver de tre klimatzoner som finns i Europa. Jag namnger några av Europas olika naturtyper och naturresurser.
Jag beskriver de tre klimatzoner som finns i Europa och visar på en karta var de finns. Jag namnger de flesta av Europas olika naturtyper och naturresurser och berättar om några betydelser av dessa för samhället.
Jag beskriver de tre klimatzoner som finns i Europa, visar på en karta var de finns samt berättar om de olika klimattyperna inom zonerna. Jag namnger Europas olika naturtyper och naturresurser och berättar om flera betydelser av dessa för samhället.
Europas länder
Du vet vilka länderna i Europa är samt placerar ut dem på en karta över Europa.
Jag placerar ut minst 50% av länderna i Europa (ej Norden).
Jag placerar ut minst 70% av länderna i Europa (ej Norden).
Jag placerar ut minst 90% av länderna i Europa (ej Norden).
Huvudstäder i Europa
Du vet vad huvudstäderna heter i Europa samt placerar ut dem på en karta. Du namnger också några hav, sjöar, floder och bergskedjor.
Jag namnger minst 50% av huvudstäderna i Europa (ej Norden).
Jag namnger minst 70% av huvudstäderna i Europa (ej Norden) samt några hav, sjöar, floder och bergskedjor placerar ut dem på en karta.
Jag namnger minst 90% av huvudstäderna i Europa (ej Norden) samt några hav, sjöar, floder och bergskedjor och ut dem på en karta.
Befolkning
Du känner till fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Jag berättar om fördelningen av Europas befolkning och minst en orsak till fördelningen.
Jag berättar om fördelningen av Europas befolkning och minst två orsaker till fördelningen och beskriver några konsekvenser av denna.
Jag berättar om fördelningen av Europas befolkning och ger minst tre orsaker till fördelningen och beskriver konsekvenser av dessa.
Europeiska Unionen/ EU
Du känner till vad EU är, vad som krävs för att få vara med och vad EU arbetar med.
Jag berättar vad EU är och varför det finns.
Jag berättar vad EU är, några saker om vad som krävs för att få vara med samt några exempel på vad de arbetar med.
Jag berättar vad EU är, flera saker om vad som krävs för att få vara med samt flera exempel på vad de arbetar med.
Ord och begrepp
Du kan förklara och använda centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t. ex. världsdel, klimat, naturtillgång, statsskick och försörjning.
Jag visar att jag förstår minst hälften av de geografiska begreppen genom att jag parar ihop begrepp med rätt förklaring.
Jag visar att jag förstår 3/4 av de geografiska begreppen genom att jag säger begreppet när jag får förklaringen samt använder mig av dem på rätt sätt.
Jag visar att jag förstår alla geografiska ord och begrepp genom att jag förklarar och använder mig av dem på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: