Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i musik årskurs 4-6

Skapad 2020-06-24 10:15 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
En bedömningsmatris för årskurs 4-6 i ämnet musik på rotskärsskolan
Grundskola 4 – 6 Musik

Nedan följer en matris över de mål och kunskapskrav som finns för årskurs 4-6 i ämnesplanen för ämnet musik.

F
E
C
A
Gemensam sång
Sjunga sånger från olika genrer gemensamt i grupp.
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du deltar i gemensam sång och följer då till viss del rytm och tonhöjd.
Du kan i gemensam sång rätt säkert följa rytm och tonhöjd.
Du har inga problem att följa rytm och tonhöjd i gemensam sång.
Ackompanjemang
Bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument.
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du deltar och kan spela ett par akord.
Du spelar och byter några ackord med flyt.
Du spelar och byter flertalet ackord med flyt och tajming.
Använda instrument
Spela olika instrument.
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Du kan spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Huvudinstrument
Du hanterar sång eller något annat instrument lite mer än annat.
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär. Du kan i viss mån framföra verk inför publik.
Du sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär. Du framför även verk inför publik.
Skapa musik
Att skapa ett musikaliskt verk.
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Utifrån andras ideér bidrar du till att skapa musik genom att med hjälp av röst och instrument spela passande stämmor/komp.
Utifrån egna idéer bidrar du till att skapa musik genom att använda sång och instrument och improvisera fram material som passar i en komposition.
Utifrån egna idéer skapar du musik genom att med hjälp av röst och instrument utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Respons/kritik på musicerande
Att ge respons och kritik på andras och sitt eget musicerande.
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du kan föra enkla resonemang om ditt egna och andras musicerande.
Du kan föra utvecklade resonemang om ditt egna och andras musicerande.
Du kan föra välutvecklade resonemang om ditt egna och andras musicerande. Konstruktiv kritik.
Musikens funktion
Hur har musiken påverkat dig och hur kan den påverka andra.
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du kan på ett enkelt sätt uttrycka dig om egna musikupplevelser. Du kan även beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Till exempel i filmer, reklam eller kulturella sammanhang.
Du kan på ett mer utvecklat sätt uttrycka dig om egna musikupplevelser. Du kan även beskriva, ge exempel på och disskutera kring hur musik kan påverka människor.
Du kan på ett välutvecklat sätt uttrycka dina egna musikupplevelser. Du kan även beskriva, ge goda exempel på och analysera hur musik kan påverka människor.
Instrumentlära
Kunna namnge och urskilja instrument och instrumentgrupper.
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. Till exempel blåsinstrument, slagverksinstrument, stränginstrument.
Du kan rätt säkert ge flera exempel på instrument från olika insterumentgrupper.
Du kan med god säkerhet ge många exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Genrer och kulturella drag i musiken
Kunna känna igen och namnge olika typer av genrer och kulturer.
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du kan med hjälp urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer. Till exempel hur country låter och vad som är speciellt med latinamerikans musik.
Du kan urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan självständigtmed god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: