Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puberteten

Skapad 2020-06-30 23:53 i Sätra skola Linköping
Grundskola 5 – 6 Svenska Biologi

Biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda information
Jag har svårt att använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
´Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Under sökningar och frågeställningar
Jag har svårt att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Samband i kroppen
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet har jag svårt att relatera till några samband i människokroppen.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan jag relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan jag relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan jag relatera till några samband i människokroppen.
Biologiska sammanhang och begrepp
Jag har inga grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Jag har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Jag har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva texter
Jag har svårt att skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder jag inte grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller inte enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: