Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7-9 Gantofta skola

Skapad 2020-08-06 19:57 i Gantofta skola Helsingborg
En generell matris som visar de fem förmågorna. Används efter varje arbetsområde i årskurserna.
Grundskola 7 – 9 Matematik

En generell matris som visar de fem förmågorna. Används efter varje arbetsområde i årskurserna.

Förmågan har inte testats
E
C
A
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Eleven löser olika problem på ett delvis fungerande sätt.
Eleven löser olika problem på ett fungerande sätt.
Eleven löser olika problem på ett väl fungerande sätt.
Använda matematiska begrepp.
Eleven visar grundläggande kunskaper om begrepp och använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven visar goda kunskaper om begrepp och använder dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven visar mycket goda kunskaper om begrepp och använder dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven väljer och använder delvis fungerande metoder, med viss anpassning som ger ett tillfredställande resultat.
Eleven väljer och använder ändamålsenliga metoder, med ganska god anpassning som ger ett gott resultat.
Eleven väljer och använder effektiva metoder, med god anpassning som ger ett mycket gott resultat.
Föra och följa matematiska resonemang
Eleven för enkla resonemang och kan till viss del förklara hur du löst problemet, på vilket sätt och varför och förklara varför resultaten är rimliga samt bidrar med annat sätt att lösa problemet.
Eleven för utvecklade resonemang och kan förklara hur du löst problemet, på vilket sätt och varför och förklara varför resultaten är rimliga samt ge något förslag på annat sätt att lösa problemet.
Eleven för välutvecklade resonemang och kan förklara hur du löst problemet, på vilket sätt och varför och förklara varför resultaten är rimliga samt ge förslag på andra sätt att lösa problemet.
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven använder symboler och matematiska uttrycksformer med viss anpassning till problemet.
Eleven använder symboler och matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till problemet. Framför och bemöter argument som för diskussionen framåt.
Eleven använder symboler och matematiska uttrycksformer med god anpassning till problemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: