Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HAVFRI02

Skapad 2020-08-13 16:27 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Bedömningsmatris Frisör 2
Gymnasieskola 2 Hantverk
E
C
A
1. Färdigheter i att utföra hantverkstekniker. Färdigheter i att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.
Eleven tolkar i samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning.
Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning.
Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning.
2. Förmåga att beräkna kostnader, material- och tidsåtgång.
Eleven gör med viss säkerhet enkla beräkningar.
Eleven gör med viss säkerhet beräkningar.
Eleven gör med säkerhet komplexa beräkningar.
3. Färdigheter i att utföra skisstekniker, rittekniker och tekniska beskrivningar som är relevanta för det valda hantverksområdet.
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla förslag på alternativa lösningar
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade förslag på alternativa lösningar
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar
4. Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen.
Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget.
Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget.
Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet.
5. Förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk.
I sin beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta facktermer.
I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevant fackspråk.
I beskrivningen använder eleven med säkerhet relevant fackspråk.
6. Förmåga att utvärdera och analysera arbetsprocess och resultat.
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen.
Eleven beskriver utförligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på förbättringar av arbetsprocessen.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av, och alternativa tillvägagångssätt i, arbetsprocessen.
7. Färdigheter i att använda digitala tekniker i yrkesutövandet.
Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker.
Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker.
Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker.
8. Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och maskiner.
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner.
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner.
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner.
9. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med enkla omdömen samt ger välgrundade förslag på förbättringar av arbetsmiljön.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med nyanserade omdömen samt ger välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av arbetsmiljön och hur hon eller han själv kan bidra till dessa.
10. Kunskaper om och färdigheter i att utföra service och försäljning.
Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande.
Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt sitt agerande.
Eleven agerar kundorienterat i nya försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt och nyanserat sitt agerande och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt i agerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: