Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolår 8 Period I ht 2020

Skapad 2020-08-17 14:44 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Insats krävs
Du har ännu inte visat tillräckligt av dina förmågor och kunskaper i ämnet.
Grundläggande kunskaper
Du visar till viss del dina förmågor och kunskaper i ämnet.
Utvecklade kunskaper
Du visar relativt väl dina förmågor och kunskaper i ämnet.
Väl utvecklade kunskaper
Du visar tydligt och väl dina förmågor och kunskaper i ämnet.
Mat, måltider och hälsa
Du kan följa några recept. Du kan tillaga enklare måltider.
Du har ännu inte visat dina förmågor och/eller kunskaper. Du har liten närvaro i undervisningen. Det finns inget underlag för en bedöming.
Du deltar till viss del i det praktikska arbetet i undervisningen. Du visar grundläggande kunskaper i ämnet.
Du deltar relativt väl i det praktikska arbetet i undervisningen. Du deltar regelbundet i undervisningen. Du vidareutvecklar dina kunskaper i ämnet. Du kan visa andra det du själv redan kan och känner till av ämnet.
Du deltar i många och olika sektioner av undervisningens praktikska arbete. Du deltar mycket ofta i undervisningen. Du använder dina kunskaper, erfarenheter och förmågor i många olika situationer. Du visar detta i såväl teoretiska som praktiska pass.
Resonemang
Du kan resonera och förklara olika val i olika situationer.
Du har ännu inte visat dina förmågor och/eller kunskaper. Det finns inget underlag för en bedöming.
Du kan till viss del motivera och förklara dina val i enstaka delar av undervisningen. Du utgår i huvudsak från ett av perspektiven "H-E-M" (Hälsa - Ekonomi - Miljö) i dina resonemang.
Du för relativt väl underbyggda resonemang kring olika praktiska moment . Du kan relativt väl redovisa dina lösningar. Du gör det i välkända som nya situationer. Du utgår från flera av ämnets tre perspektiv "H-E-M" (Hälsa - Ekonomi - Miljö) i dina resonemang.
Du för väl underbyggda resonemang med tillhörande egna exempel kring praktiska moment. Du kan redovisa dina strategier och lösningar muntligen i många olika sammanhang. Du utgår från perspektiven "H-E-M" (Hälsa - Ekonomi - Miljö) i dina resonemang.
Hälsa och Miljö
I dina resonemang tar du hänsyn till hälsa, miljö och pris för olika livmedel och/eller kombinationer av livsmedel (måltid). Du motiverar dina val av förvaring och hantering av livsmedel. Du utgår från ämnets tre perspektiv "H-E-M".
Du har ännu inte visat dina förmågor och/eller kunskaper.Det finns inget underlag för en bedöming.
Du deltar till viss del i det praktikska arbetet i undervisningen. Du gör enkla och välkända val i välkända teoretiska och praktiska situationer.
Du deltar ofta och är aktiv i det praktikska arbetet i undervisningen. Du gör val i såväl välkända som okända situationer. Du kan lösa enklare vardagliga problem. Du resonerar och ger delvis underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med centrala begrepp och alterantiva sammanhang i relation till hälsa och miljö.
Du deltar mycket aktivt och till mycket stor del i det praktikska arbetet av undervisningen. Du resonerar och ger väl underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med flera och olika centrala begrepp. Du motiverar och beskriver alterantiva sammanhang i relation till hälsa och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: