Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9. Biologi - Kroppen

Skapad 2020-08-17 18:01 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Biologi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor om kroppen och om hälsa. Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor om kroppen och om hälsa. Du för diskussionerna framåt.
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor om kroppen och om hälsa. Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp,
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Begrepp
-reonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, människokroppens byggnad och funktion.
Undersökning/Laborationer
-Planera och genomföra
Du kan genomföra undersökningar/laborationer och bidra till att göra enkla planeringar. Du använder utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar/laborationer och göra enkla planeringar, som efter någon bearbetning går att arbeta utifrån. Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar/laborationer och göra enkla planeringar, som går att arbeta utifrån,. Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Slutsatser/Analys
-analys av laboration
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller/teorier. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller/teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller/teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Förmedla kunskap
-skriva lab.rapport
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa enkla texter/framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: