Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speaking

Skapad 2020-08-18 16:01 i Vårbyskolan Huddinge
Kunskapskraven i engelska åk 7-9
Grundskola 7 – 9
Ej uppnått
E
C
A
TALA
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, begriplighet.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
TALA
Att kunna höra om man säger fel ord/uttal/grammatik och kunna rätta sig själv.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
TALA
Strategier för förståelse och kommunikation Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
TALA
Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Förmågan att visa sin förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktion i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: