Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris judendom och kristendom

Skapad 2020-08-18 22:36 i Ättekullaskolan Helsingborg
Arbetet kommer att belysa judendomen och kristendomen.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Matris som belyser vad du ska kunna kring Judendom och Kristendom.

Rubrik 1

Matris kring judendomen, kristendomen och etik och moral
E
C
A
judendomen
Att kunna kring judendomen
Du kan några få svåra ord som tex bar, jude, kosher och mitswa. Du kan vilka Abraham och Moses var och kan enkelt förklara deras betydelse för judendomen. Du kan lite om judarnas historia och kultur. Du förstår några enkla skillnader och likheter mellan judendom och kristendom och kan på ett enkelt sätt förklara detta. Du vet vad Israel är och förstår samt kan förklara enkelt varför situationen ser ut som den gör i Palestina.
Du kan en del svåra ord som tex bar, jude, kosher och mitswa. Du kan vilka Abraham och Moses var och kan förklara deras betydelse för Judendomen. Du kan en del om judarnas historia och kultur och kan förklara dessa på ett bra sätt. Du förstår skillnader och likheter mellan judendom och kristendom och kan förklara dessa. Du vet vad Israel är och förstår och kan förklara med en del svåra ord varför situationen ser ut som den gör i Palestina.
Du kan några få svåra ord som tex bar, jude, kosher och mitswa. Du kan vilka Abraham och Moses var och kan på ett djupt sätt förklara deras betydelse för Judendomen. Du kan mycket om judarnas historia och kultur och kan förklara dessa på ett djupt sätt. Du förstår många olika skillnader och likheter mellan judendom och kristendom och kan förklara dessa på ett djupt sätt. Du vet vad Israel är och förstår fullt ut varför situationen ser ut som den gör i Palestina.
kristendomen
att kunna kring kristendomen
Du kan några få svåra ord som ex evangelium, helgon, ikon, treenighet. Du kan vilka Abraham och Moses var och kan enkelt förklara deras betydelse för kristendomen. Du kan lite om kristendomens historia och kultur.. Du förstår några enkla skillnader och likheter mellan judendom och kristendom och kan på ett enkelt sätt förklara detta. Du kan vilka de två inriktningarna i kristendomen är och kan jämföra dessa på ett enkelt sätt.
Du kan en del svåra ord som ex evangelium, helgon, ikon, treenighet. Du kan vilka Abraham och Moses var och förklara deras betydelse för kristendomen. Du kan en del om kristendomens historia och kultur och kan förklara den. Du förstår några enkla skillnader och likheter mellan judendom och kristendom och kan förklara dessa. Du kan vilka de två inriktningarna i kristendomen är och kan jämföra dessa.
Du kan de flesta svåra ord som ex evangelium, helgon, ikon, treenighet. Du kan vilka Abraham och Moses var och kan på ett analyserande sätt förklara deras betydelse för kristendomen. Du kan mycket om kristendomens historia och kultur och kan förklara den på ett analyserande sätt. Du förstår skillnader och likheter mellan judendom och kristendom och kan förklara dessa på ett analyserande sätt. Du kan vilka de två inriktningarna i kristendomen är och kan jämföra dessa på ett analyserande sätt.
Etik och moral
att kunna kring etik och moral
Du kan på ett enkelt och resonerande sätt prata kring och diskutera olika etiska problem.
Du kan resonera och prata kring och diskutera olika etiska problem. Du kan även analysera och komma fram till olika lösningar.
Du kan på ett djupt sätt resonera och prata kring och diskutera olika etiska problem. Du kan även analysera på ett djupt sätt och komma fram till olika lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: