Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Geografi 2022

Skapad 2020-08-19 13:39 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Geografi åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Geografi

Geografi åk 7-9

F
E
C
A
Begreppslig förmåga
Förstå och använda begrepp i olika sammanhang
Eleven har ej nåt målen
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett mycket väl fungerande sätt.
Namngeografi
Kunskaper om namn och lägen på relevanta platser
Eleven har ej nåt målen
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi.

Analysförmåga

- beskriva orsak och verkan - föreslå lösningar - förklarar samband - jämföra, likheter och skillnader
F
E
C
A
De endogena och exogena krafterna
Jordens inre och yttre krafter och hur de formar och förändrar landskapet
Eleven har ej nått målen
Eleven har grundläggande kunskap om jordens inre och yttre krafter och dess konsekvenser för människa, samhälle och natur. Eleven känner till sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Eleven har viss kunskap om hur dessa risker kan förebyggas.
Eleven har god kunskap om jordens inre och yttre krafter och dess konsekvenser för människa, samhälle och natur. Eleven har god kunskap om sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Eleven har kunskaper om hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.
Eleven har mycket god kunskap om jordens inre och yttre krafter och dess konsekvenser för människa, samhälle och natur. Eleven har mycket god kunskap om sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Eleven har mycket goda kunskaper om hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.
Vegetation
Hur växtligheten och omgivningen ser ut i olika delar av världen.
Eleven har ej nåt målen
Eleven har grundläggande kunskaper om vegetationen i olika delar av världen och för resonemang om dess konsekvenser för människa, samhälle och natur.
Eleven har grundläggande kunskaper om vegetationen i olika delar av världen och för resonemang om dess konsekvenser för människa, samhälle och natur.
Eleven har grundläggande kunskaper om vegetationen i olika delar av världen och för resonemang om dess konsekvenser för människa, samhälle och natur.
Klimat och väder
Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet.
Eleven har ej nåt målen
Eleven har grundläggande kunskaper om orsaker till klimatet i olika delar av världen och för resonemang om dess konsekvenser för människa, samhälle och natur.
Eleven har goda kunskaper om orsaker till klimat i olika delar av världen och för resonemang om dess konsekvenser för människa, samhälle och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om orsaker till klimat i olika delar av världen och för resonemang om dess konsekvenser för människa, samhälle och natur.
Klimatförändringar
Eleven har ej nåt målen
Eleven har grundläggande kunskap om klimatförändringar i olika delar av världen och om olika förklaringar till dessa
Eleven har god kunskap om klimatförändringar i olika delar av världen och om olika förklaringar till dessa
Eleven har mycket god kunskap om klimatförändringar i olika delar av världen och om olika förklaringar till dessa
Klimatförändringar
Eleven har ej nåt målen
Eleven har grundläggande kunskap om klimatförändringarnas konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven har god kunskap om klimatförändringarnas konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven har mycket god kunskap om klimatförändringarnas konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Demografi
Befolkningsfördelning - vart folk lever, varför de gör det, hur de har flyttat på sig och hur det har förändrats över tid.
Eleven har ej nåt målen
Eleven har grundläggande kunskaper om orsaker till befolkningsfördelning i olika delar av världen och för resonemang om dess konsekvenser för människa, samhälle och natur.
Eleven har goda kunskaper om orsaker till befolkningsfördelning i olika delar av världen och för resonemang om dess konsekvenser för människa, samhälle och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om orsaker till befolkningsfördelning i olika delar av världen och för resonemang om dess konsekvenser för människa, samhälle och natur.

Metakognitiv förmåga

- tolka - värdera - reflektera
F
E
C
A
Ekologi och biologiskt mångfald
Hur organismer lever och fungerar och dess samspel med miljön runtomkring.
Eleven har ej nåt målen
Eleven har grundläggande kunskap om olika ekologiska hållbarhetsfrågor och redogör för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven har god kunskap om olika ekologiska hållbarhetsfrågor och redogör för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven har mycket god kunskap om olika ekologiska hållbarhetsfrågor och redogör för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Handel och konsumtion
Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster. Vad och hur mycket är det som tillverkas och konsumeras.
Eleven har grundläggande kunskap om produktions- och konsumtionsmönster och hur det förändrats över tid.
Eleven har god kunskap om produktions- och konsumtionsmönster och hur det förändrats över tid.
Eleven har mycket goda kunskap er om produktions- och konsumtionsmönster och hur det förändrats över tid.
Ekonomi
Kunskap om ekonomisk tillväxt, naturresurser och kopplade intressekonflikter, industri, energi och infrastruktur påverkar och påverkas av omvärlden.
Eleven har ej nåt målen
Eleven har grundläggande kunskap om olika ekonomiska hållbarhetsfrågor och redogör för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven har god kunskap om olika ekonomiska hållbarhetsfrågor och redogör för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven har mycket god kunskap om olika ekonomiska hållbarhetsfrågor och redogör för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Sociala hållbarhetsfrågor
Frågor som rör till exempel utbildning, jämställdhet, fattigdom i världen.
Eleven har ej nåt målen
Eleven har grundläggande kunskap om olika sociala hållbarhetsfrågor och redogör för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven har god kunskap om olika sociala hållbarhetsfrågor och redogör för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven har mycket god kunskap om olika sociala hållbarhetsfrågor och redogör för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Uttrycka egna åsikter
Eleven har ej nåt målen
Du samtalar, motiverar, presenterar och uttrycker egna åsikter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du samtalar, motiverar, presenterar och uttrycker egna åsikter på ett väl fungerande sätt.
Du samtalar, motiverar, presenterar och uttrycker egna åsikter på ett mycket väl fungerande sätt.

Förmåga att hantera information

- söka - samla - sortera - skilja på fakta och värderingar - källkritisk
F
E
C
A
Användandet av olika källor
Eleven har ej nåt målen
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, på ett i huvudsak fungerande sätt, samt resonemang om olika källors trovärdighet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, på ett väl fungerande sätt, samt resonemang om olika källors trovärdighet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, på ett i mycket väl fungerande sätt, samt resonemang om olika källors trovärdighet.
Källkritisk förmåga
Eleven har ej nåt målen
Eleven kan föra resonemang om olika källors trovärdighet på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven föra resonemang om olika källors trovärdighet på ett väl fungerande sätt
Eleven kan föra resonemang om olika källors trovärdighet på ett mycket väl fungerande sätt
Fältstudier
Att till exempel undersöka lokalsamhällets geografi och infrastruktur.
Eleven har ej nåt målen
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i väl fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: