Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav samhällskunskap

Skapad 2020-08-19 14:32 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Begreppslig förmåga

Förstå begrepp - kan använda ämnestypiska begrepp i olika sammanhang
F
E
C
A
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Analysförmåga

Beskriva orsak och verkan - föreslå lösningar - förklara samband - jämföra - se likheter och skillnader
F
E
C
A
Sociala strukturer som t.ex. olika grupper av människor i samhället och relationerna dem emellan.
Eleven visar grundläggande kunskaper genom att undersöka hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt enkla samband i dessa
Eleven visar goda kunskaper genom att undersöka hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt förhållandevis komplexa samband i dessa
Eleven visar mycket goda kunskaper genom att undersöka hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt komplexa samband i dessa
Mediala strukturer som t.ex tidningar, tv och sociala medier.
Eleven visar grundläggande kunskaper genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt enkla samband i dessa
Eleven visar goda kunskaper genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt förhållandevis komplexa samband i dessa
Eleven visar mycket goda kunskaper genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt komplexa samband i dessa
Rättsliga strukturer som t.ex rättsväsendet i Sverige och andra delar av världen
Eleven visar grundläggande kunskaper genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt enkla samband i dessa
Eleven visar goda kunskaper genom att undersöka hur rättsliga, strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt förhållandevis komplexa samband i dessa
Eleven visar mycket goda kunskaper genom att undersöka hur rättsliga, strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt komplexa samband i dessa
Ekonomiska strukturer som t.ex familjeekonomi och statens ekonomi
Eleven visar grundläggande kunskaper genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt enkla samband i dessa
Eleven visar goda kunskaper genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt förhållandevis komplexa samband i dessa
Eleven visar mycket goda kunskaper genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt komplexa samband i dessa
Politiska strukturer som t.ex hur Sverige styrs och hur andra länder styrs
Eleven visar grundläggande kunskaper genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt enkla samband i dessa
Eleven visar goda kunskaper genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt förhållandevis komplexa samband i dessa
Eleven visar mycket goda kunskaper genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt komplexa samband i dessa
Samband mellan ovanstående strukturer i samhället.
Eleven visar grundläggande kunskaper genom att beskriva enkla samband mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar goda kunskaper genom att beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar mycket goda kunskaper genom att beskriva komplexa samband mellan olika samhällsstrukturer.
Individens påverkan på samhället och samhällets påverkan på individen.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Samhällsfrågor om hur det är att leva i dagens samhälle, aktuella situationer, sådant som rör eleven eller människor i dess samtid.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Lyfter olika åsikter i några samhällsfrågor och argument för dem och kan växla mellan perspektiv
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Nationella minoriteter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Demokratiska processer, rättigheter och skyldigheter
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Källanvändning och källkritik

F
E
C
A
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: