Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text SVE2 - Språkförhållanden i Norden

Skapad 2020-08-20 10:06 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska

PM

  • Sva  -   Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Innehåll och källor
När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa/dra relevanta slutsatser från information från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en utredande text. Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik, dvs du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information/dra relevanta slutsatser från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en utredande text som ger nya perspektiv på det du har läst. Du resonerar och drar slutsatser utifrån dina resonemang. Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik, dvs du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
När du utgår från källor kan du med säkerhet samla, sovra och sammanställa information och dra relevanta slutsatser från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en utredande text som innehåller generaliseringar, illustrerande exempel och ger ny vidgade perspektiv på det du har läst. Du resonerar och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån dina resonemang. Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik, dvs du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Disposition
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs. att texten har rubrik, inledning, utredande mittparti och avslutning samt är styckeindelad
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs. att texten har rubrik, inledning, utredande mittparti och avslutning samt är styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs att textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt.
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs. att texten har rubrik, inledning, utredande mittparti, avslutning samt är styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs att textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt.
Språk och formuleringar
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till t.ex. ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. , Du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är klart, varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till t.ex. ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är träffsäkert, klart, varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till t.ex. ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text som effektivt för fram ditt budskap.
Anpassning till sammanhang
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du till viss del anpassar språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du till viss del anpassar språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du till viss del anpassar språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna
Förmåga 9: Språkförhållanden
Diskussionen bör beröra termer/begrepp som behandlats i källor och föreläsningar: såsom exempelvis språklagstiftning, minoritetsspråk, kulturarv och språkstrid.
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Norden.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Norden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: