Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Engelska, Brattebergsskolan åk 7-9

Skapad 2011-12-19 10:32 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Engelska, Brattebergsskolan åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Engelska

Matrisen är indelad utefter förmågorna som eleven ska utveckla.

LYSSNA OCH LÄSA - Elevens förmåga att:

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven berättande texter innehåller enkla beskrivningar med enkel uppbyggnad.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA - Elevens förmåga att: skapa olika typer av framställningar såväl skriftliga som muntliga.

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i muntliga framställningar i olika genrer.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i muntliga framställningar i olika genrer. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i muntliga framställningar i olika genrer. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar i olika genrer.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar i olika genrer. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i skriftliga framställningar i olika genrer. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar översiktligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: