Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för de naturvetenskapliga ämnena

Skapad 2020-08-25 16:53 i Alboskolan Ale
Bedömningsmatris 4-6, koll på NO
Grundskola 6 NO (år 1-3)

Bedömningsmatris för de naturvetenskapliga ämnena, 4-6

E
C
A
Förklara och beskriva
Tar hjälp av exempel för att förklara teorier, modeller och samband. Kan förklara vissa begrepp och termer.
Visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar. Använda begrepp och termer i beskrivningar. Kan visa på samband mellan teori, begrepp och modeller.
Förklarar med hjälp av exempel som passar in i beskrivningen. Förstår och använder tidigare och nya begrepp och termer i rätt sammanhang. Visar förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklara samband.
Samtala
Är med i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Är aktiv i samtal, ställer frågor, kan presentera och bemöta olika åsikter.
Kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.
Information
Söka och använda Granska
Söker information från olika källor och kan få fram viss information för att lösa en uppgift. Vet att information kan vara olika trovärdig.
Söker aktivt information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift. Kan resonera kring olika informationskällors trovärdighet.
Söker aktivt information från olika källor och kan få fram givande och relevant information som passar i ett specifikt sammanhang. Förstår att olika åsikter och intressen kan ligga bakom information och kan ge exempel på det.
Undersöka
Material Förarbete Efterarbete
Använder utrustning i en undersökning på ett säkert och i stort sett rätt sätt. Kan med viss hjälp formulera en frågeställning. Kan med viss hjälp planera och genomföra en enkel undersökning. Gör enkel dokumentation av en undersökning. Kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat. Kan samtala om hur en undersökning kan förbättras
Använder utrustning i en undersökning på ett bra och lämpligt sätt. Kan formulera en enkel frågeställning. Kan planera en undersökning och med viss hjälp och justering arbeta systematiskt. Gör en noggrann dokumentation av undersökningen. Jämför likheter och skillnader i olika resultat och deltar i diskussioner om vad de kan bero på. Kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i en undersökning, som efter viss justering kan användas.
Använder utrustning som behövs på ett säkert sätt så att undersökningen blir effektiv. Kan formulera enkla frågeställningar, planera och genomföra en undersökning som kan ge svar på frågeställningen. Gör en så bra dokumentation att man kan förstå och följa hela undersökningsarbetet. Jämför och för resonemang kring vad likheter och skillnader i olika resultat kan bero på. Ger egna användbara förslag som leder till att en undersökning kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: