Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskraven i slöjd åk 7-9

Skapad 2020-08-30 20:27 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Har ej uppnåt målen
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Framställa slöjdföremål Följa instruktioner
Du visar inte..... att du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Användandet av handverktyg, redskap och maskiner
Du visar inte.....att du i slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt Kvalitet och miljö
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer du inte..... tillvägagångssätt och ger inte ..... enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Utveckla idéer
I slöjdarbetet bidrar du inte..... till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp.
Pröva och kombinera Form och funktion
Du visar inte att..... du kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Du kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Du kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Du kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Driva sitt arbete framåt Handlingsalternativ
Under slöjdarbetet bidrar du inte .....till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under slöjdarbetet bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under slöjdarbetet formulera och välja du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under slöjdarbetet formulera och välja du handlingsalternativ som leder framåt.
Loggbok/omdöme Arbetsprocessen
Du visar inte..... att du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar inte..... på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdens uttyck Slöjden förr och nu Trender och traditioner Olika kulturer
Du tolkar inte..... slöjdföremålens uttryck och för inte ... enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremålens uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremålens uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremålens uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: