Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdmatris för år 3 enl lgr 11

Skapad 2011-12-21 22:20 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 3 Slöjd

Meningen med ämnet är att du genom undervisningen ska få möjlighet till att utveckla din förmåga i att:

• formge och tillverka föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån meningen med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

• undersöka och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av typiska slöjdord,

• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Måluppfyllelse
---------->
Hög måluppfyllelse
Idé - Planering
Du arbetar efter färdiga idéer. Behöver lite stöd för att skriva en enkel planering.
Du utgår från färdiga idéer, men har egna förslag till ändringar. Du kan skriva enkla planeringar.
Du presenterar egna idéer. Du skriver enkla planeringar och gör skisser med mått.
Initiativförmåga och ansvar
Du behöver lite stöd och hjälp för att komma igång med dina slöjdarbeten.
Du tar egna initiativ till att komma igång med dina slöjdarbeten.
Du tar egna initiativ i dina slöjdarbeten så att arbetet leder framåt.
Arbeta efter instruktioner
Du kan med lite stöd arbeta efter muntliga instruktioner.
Du kan arbeta efter korta muntliga instruktioner.
Du kan med stöd arbeta efter skriftliga instruktioner och arbetsbeskrivning.
Verktyg och hantverkstekniker
Du har provat på olika enkla verktyg, redskap och hantverkstekniker.
Du kan med stöd välja och använda verktyg och redskap till olika hantverkstekniker.
Du kan välja och använda verktyg och redskap. Du kan hantera dessa på ett fungerande och säkert sätt.
Välja
Du kan med lite stöd välja färg och form till dina arbeten.
Du kan välja färg och form, men behöver lite stöd till att välja material
Du kan välja färg, form och material.
Analysera
Du kan med lite stöd skriva och berätta om dina arbeten.
Du kan skriva och berätta om dina slöjdarbeten. Du använder några slöjdord.
Du kan skriva och berätta om dina arbeten med slöjdord och göra enkla värderingar av dina slöjdarbeten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: