Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gränssnittsdesign (Berzan, egna formuleringar)

Skapad 2020-09-08 17:19 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Lärandematris för hela kursen Gränssnittsdesign, grägrä0. Innehåller samtliga delar av kunskapskrav nedbrutet i rubriker och aspekter.
Gymnasieskola Gränssnittsdesign

Lärandematris för hela kursen Gränssnittsdesign, grägrä0. Innehåller samtliga delar av kunskapskrav nedbrutet i rubriker och aspekter.

Projektplanering

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Problemformulering
Du skapar en projektplan som innehåller enkelt formulerat syfte och mål
Du skapar en projektplan som innehåller genomtänkt syfte och mål
Du skapar en projektplan som innehåller genomtänkt syfte och SMARTa mål
Målgrupp
Du skapar en projektplan som innehåller enkelt definierad målgrupp
Du skapar en projektplan som innehåller målgrupp med enkel beskrivning av denna
Du skapar en projektplan som innehåller väl avgränsad målgrupp samt goda beskrivningar av denna och vad denna innebär för projektet
Förutsättningar
Du skapar en projektplan som innehåller enkla teknisk förutsättningar
Du skapar en projektplan som innehåller enkelt beskriven bakgrund samt vilka tekniska förutsättningar som finns
Du skapar en projektplan som innehåller välformulerad bakgrund samt vilka tekniska förutsättningar som finns utifrån förstudie av ex marknad och konkurrenter
Planering
Du skapar en projektplan som innehåller start och slutdatum
Du skapar en projektplan som innehåller enkel grovplanering och tidsplan med milstolpar
Du skapar en projektplan som innehåller grovplanering och rimlig tidsplan med väl valda milstolpar
Utvärdering
Du utvärderar din projektplan i din dokumentation
Du utvärderar din projektplan i din dokumentation på ett bra sätt.
Du utvärderar din projektplan i din dokumentation på ett bra sätt, ex genom att motivera beslut med underbyggda argument.
Förbättringsförslag
Du föreslår förbättringar av projektplanen.

Prototyp

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Interaktivitet
Du skapar en interaktiv prototyp som har grundläggande funktioner
Du skapar en interaktiv prototyp som har grundläggande funktioner
Du skapar en interaktiv prototyp som har avancerade funktioner såsom animationer och övergångar
Utseende
Din prototyp ser OK ut för att vara en app av den typ det ska vara
Din prototyp ser OK ut för att vara en app av den typ det ska vara
Din prototyp ser bra ut för att vara en app av den typ det ska vara.
Media
Du arbetar med text och bild i din prototyp
Du arbetar med text och bild i din prototyp
Du arbetar med text och bild i din prototyp
Principer för visuell design
Du gör någon anpassning utifrån en princip, ex linjering, kontrast, färgpalett
Du genomför flera anpassningar utifrån principer för visuell design
Du genomför flera anpassningar med ett gott resultat där principerna för visuell design samverkar
Budskap
Du skapar ett gränssnitt där budskapet är någorlunda tydligt för målgruppen
Du skapar ett gränssnitt där budskapet är någorlunda tydligt för målgruppen
Du skapar ett gränssnitt där budskapet är tydligt för målgruppen
Användbarhet
Du skapar gränssnitt som har en ok sammantagen användbarhet
Du skapar gränssnitt som har en ok sammantagen användbarhet
Du skapar gränssnitt som har en god sammantagen användbarhet
Principer för användbarhet
Du använder dig av någon princip, ex Hicks, Fitts, närhetens lag, linjering etc
Du använder dig av några principer
Du använder dig av flera principer som samverkar på ett bra sätt
Funktionsnedsättning
Du skapar gränssnitt som har ok användbarhet för användare med funktionsnedsättningar, ex genom läsbarhet, kontrast, klickbara ytor och luft
Du skapar gränssnitt som har god användbarhet för användare med funktionsnedsättningar
Du skapar gränssnitt som har god användbarhet för användare med funktionsnedsättningar
Konventioner
Du följer någon relevant vedertagen konvention
Du följer några relevanta vedertagna konventioner
Du följer flera relevanta vedertagna konventioner
Testning
Du testar med några enkla metoder, ex grundläggande användartestning och något automatiserat verktyg
Du testar med några metoder, ex användartestning och automatiserade verktyg
Du testar med flera metoder och arbetar in resultaten från testningen i din design

Dokumentation

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Stilguide
Du skapar en stilguide som innehåller färgpalett, typsnitt och storlekar på text och rubrik.
Du skapar en stilguide till prototypen som innehåller färgpalett, typsnitt och storlekar på text och rubrik, samt knappar och navigation
Du skapar en stilguide till prototypen som innehåller färgpalett, typsnitt och storlekar på text och rubrik, samt knappar och navigation, samt hur olika sammansatta element samverkar, exempelvis hero, list group, carousel
Testning
Du beskriver enkelt vilken testning du gjort
Du beskriver testningen mer ingående
Du beskriver testningen ingående samt vilka resultat testningen kom fram till
Dokumentation
Du gör en enkel dokumentation där du beskriver ditt arbete och ditt slutresultat.
Du gör en noggrann dokumentation där du beskriver ditt arbete och ditt slutresultat utifrån rapportmallen
Du gör en utförlig dokumentation där du beskriver ditt arbete och ditt slutresultat utifrån rapportmallen. Du har ett gott språk och dokumenterar på ett sätt så att läsaren får en god bild av arbetet.
Utvärdera process
Du utvärderar enkelt din process.
Du utvärderar utförligt din process.
Du utvärderar nyanserat din process.
Utvärdera resultat
Du utvärderar enkelt hur din slutprodukt förhåller sig till generella principer.
Du utvärderar utförligt hur din slutprodukt förhåller sig till generella principer.
Du utvärderar nyanserat hur din slutprodukt förhåller sig till generella principer.
Förbättringsförslag
Du ger förslag på förbättringar i dina utvärderingar.

Meta

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Etik och integritet
Du visar enkel förståelse för etik och integritet kring gränssnitt.
Du visar förståelse för etik och integritet kring gränssnitt.
Du visar god förståelse för etik och integritet kring gränssnitt.
Lagar och bestämmelser
Du visar förståelse för några viktiga lagar
Du visar förståelse för några viktiga lagar
Du visar förståelse för några viktiga lagar
Terminologi
Du kan föra diskussioner om grundkoncept
Du kan föra diskussioner om grundkoncept med korrekta termer
Du kan föra diskussioner om koncept inom kursen och gör så med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: