Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9C IDH Sjöfruskolan 20/21

Skapad 2020-09-09 12:37 i Sjöfruskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
• Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
• Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
• Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Rörelse

Du kan se dina betyg i de olika momenten i kommentarsrutan under matrisen.
F
E
C
A
Centralt innehåll
Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter inomhus och utomhus Styrke-, kondition- och rörlighetsträning Olika simsätt i mag- och ryggläge
Du kan se vad som saknas för ett godkänt betyg under fliken kunskaper i idrott och hälsa.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Traditionella och moderna danser Rörelse- och träningsprogram till musik
Du kan se vad som saknas för ett godkänt betyg under fliken kunskaper i idrott och hälsa.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

Hälsa livsstil

Du kan se dina betyg i de olika momenten i kommentarsrutan under matrisen.
F
E
C
A
Centralt innehåll
Sätta upp mål för fysiska aktiviteter Ord och begrepp för, samtal om, upplevelser och effekter av fysiska aktiviteter Sambandet mellan rörelse, kost och hälsa Sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa Kroppsideal och doping Hur individers val av idrotter och fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer
Du kan se vad som saknas för ett godkänt betyg under fliken kunskaper i idrott och hälsa.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Friluftsliv och utevistelse

Du kan se dina betyg i de olika momenten i kommentarsrutan under matrisen.
F
E
C
A
Centralt innehåll
Planera, organisera och genomföra olika friluftsaktiviteter Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse
Du kan se vad som saknas för ett godkänt betyg under fliken kunskaper i idrott och hälsa.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering
Du kan se vad som saknas för ett godkänt betyg under fliken kunskaper i idrott och hälsa.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Säkerhet

Du kan se dina betyg i de olika momenten i kommentarsrutan under matrisen.
F
E
C
A
Centralt innehåll
Arbetsställningar, belastning och förebyggande av skador vid fysiska aktiviteter Första hjälpen och hjärt- och lungräddning Badvett och säkerhet vid vatten vintertid Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen
Du kan se vad som saknas för ett godkänt betyg under fliken kunskaper i idrott och hälsa.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: