Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Historia

Skapad 2020-09-09 16:00 i Ättekullaskolan Helsingborg
En matris i Historia för åk 7-9.
Grundskola 7 – 9 Historia

Rubrik 1

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Forna civilisationer och Antiken
Forna civilisationer och antiken
Du förstår vilka de forna civilisationerna var och hur de växte fram. Du förstår varför Antiken var så viktig och hur man kan veta saker om den tiden. Du har även enklare kunskaper om Grekland och Rom. Du kan några få svåra ord.
Du vet vilka de forna civilisationerna var och hur de kunde växa fram. Du förstår även varför de var så viktiga och hur de har påverkat oss idag? Du har förstår även vilka Grekland och Rom var och kan se likheter och skillnader mellan dessa två stora riken, Du kan svåra ord och vet vad de betyder.
De vet och kan förklara de forna civilisationerna. Du kan även förklara varför de växte fram samt hur de har påverkat oss fram till idag. Du kan även analysera och förklara Greklands och Roms betydelse för världen då och nu. Du kan svåra ord och kan sätta in dessa i meningar och sammanhang.
Revolutionernas tid.
Franska, industriella och amerikanska revolutionen.
Du förstår hur revolutionerna startade. Du kan enkla skillnader och samband mellan revolutionerna. Du kan även enskilda viktiga händelser samt viktiga personer. Du kan också enkelt om hur revolutionerna har påverkat samhället idag.
Du förstår anledningar till att revolutionerna startade. Du förstår samband och skillnader mellan revolutionerna. Du förstår även viktiga händelser som har format världen och samhället fram till idag.
Du förstår vad som hände innan revolutionerna startade samt anledningarna till att de startade. Du kan analysera och reflektera kring likheter och skillnader mellan revolutionerna. Du kan även resonera och analysera vilken betydelse revolutionerna har fått på vårt samhälle idag.
Världskrigens tid.
Första världskriget mellankrigstiden Andra världskriget
Du kan varför världskrigen startade och hur Europa såg ut. Du kan de viktigaste personerna under krigen som ex Ferdinand, princip, Hitler, Stalin och Churchill. Du kan även några svåra ord. Du förstår även enkla samband mellan krigen.
Du kan förklara varför världskrigen startade och några länder som var med. Du kan flera viktiga personer under krigen. Du kan även många svåra ord. Du förstår samband mellan krigen och hur olika händelser häger ihop.
Du förstår anledningar till varför första och andra världskriget bröt ut. Du kan analysera och reflektera kring orsak och verkan. Du kan även viktiga personer under krigen och kan sätta in dessa i sammanhang. Du kan även förklara olika händelser och situationer som gjorde att krigen gick som det gick. Du kan även förklara vad de båda krigssluten innebar för framtiden.
Efterkrigsstid och Kalla kriget fram till idag.
Bildandet av FN, konflikter under kalla kriget. Stormakterna och kalla krigets slut.
Du förstår på ett enkelt sätt vad som hände efter världskriget. Du har enkla kunskaper om olika händelser och krig under denna tiden. Du förstår vilka de nya stormakterna var och vilka FN var. Du kan även förstå på ett enkelt sätt hur händelser hänger ihop.
Du förstår och kan förklara vad som hände efter världskrigen. Du har djupare kunskaper och kan förklara viktiga händelser och krig. Du förstår vilka de nya stormakterna var och kan förklara deras roll samt bildandet av FN och dess roll. Du kan även förklara händelser och förlopp på ett tydligt sätt.
Du kan förstår och analysera olika händelser som inträffade efter och pga. världskrigen. Du kan förklara FNs bildande samt dess roll i världen även idag samt vilka de nya stormakterna var och hur det påverkade samhället. Du kan även analysera ovh reflektera kring händelser och förlopp samt hur de har påverkat vårt samhälle idag.
Analysera och reflektera
Du kan på ett enkelt sätt tänka och resonera runt olika tidsperioder och förstår enkelt samband mellan dessa. Du ser enklare mönster och samband igenom människans historia. Du kan förstå på ett enkelt sätt mannens och kvinnans samt samhällets utveckling.
Du förstår de olika tidsepokerna och kan se likheter och skillnader mellan dessa. Du kan se samband och kan förstå och förklara hur olika händelser hänger ihop. Du kan även förklara hur mannen och kvinnan samt samhället har utvecklats.
Du förstår och kan förklara hur de olika tidsepokerna hänger samman samt vilka likheter och skillnader det finns mellan dessa. Du kan på ett djupt sätt förkalra mannens och kvinnans utveckling i samhället. Du kan även analysera och reflektera kring historiska händerlser och på ett djupt sätt förklara orsak och verkan.
Muntliga redovisningar
muntliga redovisningar inför liten eller stor grupp.
Du kan göra enklare redovisningar inför mindre grupp eller inför klassen. Du klarar av att berätta en del för klassen utan att läsa innantill för mycket. Du kan använda enkla hjälpmedel.
Du kan göra redovisningar för klassen eller en större grupp. Du klarar att berätta med hjälp av ex powerpoint. Du läser inte innantill för mycket.
Du kan göra redovisningar för klassen. Du berättar och använder hjälpmedel utan att läsa innantill. Du använder bara stödord.
Historiska källor och källkritik
Kunskaper om historiska källor samt om människans utveckling.
Du förstår varför vi har kunskaper kring historiska epoker. Du förstår vilken betydelse varje tidsepok har samt hur de hänger ihop. Du förstår även människans utveckling på ett enkelt sätt.
Du förstår och kan förklara hur och varför vi kan förstå historiska epoker. Du kan även förklara och vara källkritisk kring hur människan utvecklats genom historien.
Du kan genom att använda dig av olika källor och material förklara och förstå historiska epoker. Du kan även analysera och reflektera kring hur människa utvecklats genom historien samt varför den har utvecklats.
Ansträngning på lektionen
Din aktivitet på lektionerna.
Du är aktiv på lektionerna och gör dina uppgifter. Du kommer i tid och lämnar in din mobil. du visar också att du tar ansvar för dina studier genom att göra läxorna hemma. På lektionerna så ställer du frågor och visar att du vill lära dig. Du tar också ansvar för din och dina arbetskamraters arbetsro.
Du är aktiv på lektionerna och gör dina uppgifter. Du är i tid och lämnar in din mobil. du visar också att du tar ansvar för dina studier genom att göra läxorna hemma. På lektionerna så ställer du frågor och visar att du vill lära dig. Du tar också ansvar för din och dina arbetskamraters arbetsro. Du har även kommunikation med din lärare om din utveckling och hur du ska nå högre.
Du är aktiv på lektionerna och gör dina uppgifter. Du är i tid och lämnar in din mobil. du visar också att du tar ansvar för dina studier genom att göra läxorna hemma. På lektionerna så ställer du frågor och visar att du vill lära dig. Du tar också ansvar för din och dina arbetskamraters arbetsro. Du har även kommunikation med din lärare om din utveckling och hur du ska nå högre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: