Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror, baser, salter och försurning

Skapad 2020-09-14 09:04 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Bedömningsmatris för provet i syror och baser, skriva labbrapport samt resonemangsförmåga i försurning-quiz.
Grundskola 8 Biologi Kemi NO (år 1-3)
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om syror, baser, joner och salter
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven har grundläggande kunskaper om syror, baser, joner och salter.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven har goda kunskaper om syror, baser, joner och salter.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Elever har mycket goda kunskaper om syror, baser, joner och salter.
Resonemangsförmåga
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft samt vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft samt vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft samt vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Delfråga a (orsaker):
Utsläpp av svavel och kväve/avgaser → bildas syror → surt regn
Utsläpp av svavel och kväve → reagerar med vatten i molnen/reagerar med syrgas → bildar svavel-/salpetersyra → surt regn.
Utsläpp av kol, svavel och kväve → reagerar med syre i luften → bildar oxider → reagerar med vatten i molnen bildar svavel-/salpetersyra → surt regn.
Delfråga b (konsekvenser):
När sjön blir surare → utdöende av vissa arter
När sjön blir surare → utdöende av arter → gör att vissa arter förlorar sin föda → de försvinner → obalans i vårt ekosystem. Eller: Metallföreningar löses upp/metaller rinner ut i sjön → fiskar tar upp metaller → farligt att äta.
När sjön blir surare → utdöende av växtplankon/nedbrytarna → gör att vissa arter förlorar sin föda → de försvinner/utrotning → obalans i vårt ekosystem. Och: Metallföreningar löses upp → metaller rinner ut i sjön → fiskar tar upp metaller → farligt att äta för oss och även för fiskätande fåglar/djur.
Delfråga c (åtgärder):
Kalkning → höjer pH-värdet Eller: Minskar utsläpp → mindre kväve och svavel/mindre oxider/mindre avgaser/mindre syror → mindre surt nedfall
Kalkning → neutraliserar det sura vattnet → höjer pH-värdet Eller: Minska utsläpp → mindre svavel och kväve/mindre oxider → mindre syror → mindre surt nedfall.
Kalkning → kalk är en bas → neutralisering → höjer pH-värdet → fiskesjön blir mindre sur Och: Minska utsläpp → minska svavel och kväve → mindre oxider i luften → mindre syror i molnen → mindre surt nedfall.
Begreppsförmåga
Eleven använder några begrepp. *utsläpp, avgaser, syror, kalkning, pH-värdet.
Eleven använder huvudsakligen/viktiga begrepp. *de föregående begreppen plus exempelvis föda, ekosystem, metallföreningar, neutralisering.
Eleven använder alla naturvetenskapliga begrepp som behövs. *de föregående begreppen plus exempelvis oxider, växtplankton/nedbrytarna, bas.
Labbrapporter
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutveckladedokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: