Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text/insändare åk 5

Skapad 2020-09-14 15:36 i Ringstorpsskolan Helsingborg
En matris i fyra steg, med språklig struktur som bas. De textspecifika delarna läggs till efterhand.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Vi skriver argumenterande texter, insändare, i årskurs 5.

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Du följer inte instruktionen/ Du skriver med hjälp av läraren en i huvudsak argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som i huvudsak fungerar som en argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar ganska väl som en argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar väl som en argumenterande text.
Insändare
Bakgrund och åsikt
Du har med en otydlig åsikt. Eller Du har med en otydlig bakgrund.
Du har med en åsikt och antydan till bakgrund. Eller Du har en bakgrund med antydan till åsikt.
Du har med en åsikt och en bakgrund som förklarar åsikten.
Du har med en åsikt och en bakgrund som tydligt förklarar åsikten med några exempel.
Insändare
Argument
Du har med något enstaka argument.
Du har med ett eller flera argument som delvis förklaras.
Du har med tre argument varav några förklaras kortfattat.
Du har med tre argument som alla förklaras tydligt och utförligt.
Använder dig av knep
Du använder dig inte av något knep som förbättrar texten och gör den lite vassare.
Du använder dig inte av något knep som förbättrar texten och gör den lite vassare.
Du använder dig av något knep som förbättrar texten och gör den lite vassare.
Du använder dig av flera knep som förbättrar texten och gör den lite vassare.
Insändare
Avslutning
Du saknar avslutning.
Du har skrivit en avslutning med en antydan till förslag om hur förändring ska ske.
Du har skrivit en avslutning som har ett förslag om hur förändring ska ske.
Du har skrivit en avslutning med ett tydligt förslag om hur förändring ska ske. Förslaget vänder sig till de som ska genomföra förändringen.
Styckeindelning
Du behöver få hjälp med att dela in din text i stycken.
Du har några stycken men borde ha fler/färre.
Du har delat in din text i lämpliga stycken.
Styckeindelningen underlättar läsningen och förståelsen av texten.
Struktur
Strukturen fungerar inte helt/Med hjälp av en lärare får du en fungerande struktur i din text.
Din text har i huvudsak en fungerande struktur. Man förstår det mesta av det du skrivit.
Din text har en relativt väl fungerande struktur.Texten är sammanhängande och begriplig.
Din text har en väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och lätt att förstå och följa.
Språk
Sambandsord
Du använder något sambandsord i din text. Det är ofta samma ord.
Du använder några olika sambandsord i din text.
Du använder flera olika sambandsord i din text.
Sambandsorden som du använder gör att din text får högre kvalitet.
Språk
Din text består av några meningar.
Din text är kort med lite innehåll.
Din text är ganska lång med mer innehåll.
Din text är längre med mycket innehåll.
Språk
Texten har ett enkelt och helt vardagligt språk. Många meningar börjar ofta på samma ord och fraser.
Texten har till viss del ett språk som passar en argumenterande text. Meningarna börjar med olika ord och fraser. Du använder de ord och fraser som du är van vid.
Texten har till största delen ett språk som är typiskt för argumenterande texter. Meningarna börjar nästan alltid på olika fraser. Du använder en del nya fraser.
Texten ett språk som är typiskt för argumenterande texter. Du väljer ord och fraser som lyfter innehållet i texten.
Meningsbyggnad
Orden står på fel plats i meningarna.
Meningsbyggnaden är oftast korrekt.
Meningsbyggnaden är nästan korrekt och ganska varierad.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Stor bokstav och skiljetecken
Du glömmer ofta att sätta ut punkt och stor bokstav.
De flesta meningar har stor bokstav och punkt på rätt ställe.
De flesta meningar har stor bokstav, punkt och kommatecken på rätt ställe.
Alla meningar har stor bokstav och punkt. Kommatecken är oftast utsatt på rätt ställe.
Stavning
Du har många stavfel i det du skriver och du tar inte reda på hur orden ska stavas.Du använder inte rättstavningsprogrammet.
Du har ganska många stavfel men de stör inte förståelsen. Ibland använder du rättstavningsprogrammet i datorn.
Du kan stava många ord och känner dig säker på att det är rätt. Du använder rättstavningsprogrammet för att stava rätt.
Du stavar alltid rätt.
Tempus
Du blandar tempus i din text och behöver mycket hjälp så att du skriver i samma tidsform.
Du skriver oftast i samma tempus och kan rätta med lite hjälp.
Du har enstaka tempusfel i din text.
Hela din text är skriven i samma tempus.
Ge kamratrespons
Du kan med stöd av vuxen säga vad du tycker om någon annans text.
Du kan berätta om vad som är bra/bör förbättras med en kamrats text.
Du kan berätta om några saker som är bra med en text samt förklara varför det gör texten bra. Du kan ge något förslag på vad som kan förbättras i texten.
Du kan berätta om flera saker som är bra med en text samt förklara varför det gör texten bra. Du kan ge några förslag på vad som kan förbättras i texten, och förklara varför det gör texten bättre.
Använda sig av respons
Du kan med stöd av vuxen göra din text tydligare.
Du kan ta en del hjälp av respons som du får för att göra din text tydligare. Din text får då en lite högra kvalitet.
Du kan ta hjälp av respons som du får för att göra din text tydligare och mer innehållsrik, vilket innebär att den får en högre kvalitet.
Du kan ta hjälp av respons som du får för att göra din text tydligare och mer innehållsrik.Du tar ställning till vilka råd som förbättrar din text och vilka som inte gör det. Dina val gör att din text får en hög kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: