Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8 : Menschen, Länder, Sprachen und Nationalitäten

Skapad 2020-09-14 15:50 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Rubrik 1

Har ännu ej nått godkända kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig framställning
Innehåll
Med hjälp av de svenska stödorden skriver du en berättelse som är ganska innehållsrik Du använder en enkel tyska.
Med hjälp av de svenska stödorden skriver du en berättelse som är ganska innehållsrik och på en del ställen använder du en mer avancerad tyska.
Med hjälp av de svenska stödorden skriver du en berättelse som är innehållsrik och använder en lite mer avancerad tyska.
Skriftlig framställning
ordförråd
Du behärskar en del av de ord och fraser som vi har jobbat med.
Du behärskar det ord och fraser som vi har jobbat med ganska bra.
Du behärskar det ord och fraser som vi har jobbat med mycket bra.
Grammatik och formuleringar
skriftligt
Du gör vissa grammtiska fel som påverkar förståelsen till viss del.
Du gör vissa grammtiska fel men de påverkar inte förståelsen.
Du gör få fel när det gäller den grammatik vi jobbat med hittills.
stavning
Du gör stavfel, med de flesta påverkar in förståelsen.
Du gör få stavfel och de påverkar inte förståelsen
Du stavar i stort sett korrekt
Höra och förstå
Du förstår huvudinnehållet och uppfattar några detaljer.
Du förstår huvudinnehållet och uppfattar en hel del detaljer.
Du förstår huvudinnehållet och uppfattar även de flesta detaljer.
Läsa och förstå
Du förstår det huvudsakliga innehållet några få detaljer i enkla texter.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar ett antal detaljer i enkla texter.
Du förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i enkla texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: