Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension

Skapad 2020-09-16 08:23 i Norrsätraskolan Sandviken
Svenska åk 8
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Variation
Skriver olika slags texter med... Språklig variation
försöker inte upprepa mig när jag skriver
upprepar mig SÄLLAN när jag skriver
upprepar mig ALDRIG när jag skriver, bara för att UPPNÅ en EFFEKT
Struktur
Följer språkliga strukturer...
delar ibland in min text i korrekta stycken och har en början eller ett slut
delar FÖR DET MESTA in texten i korrekta stycken och har en TYDLIG början och slut
delar ALLTID in texten i korrekta stycken och har en TYDLIG början och slut
Språk
Följer språkliga normer...
stavar och bygger mina meningar oftast rätt i texten. Jag visar oftast att jag kan skrivreglerna
stavar och bygger mina meningar SÅ GOTT SOM ALLTID rätt i texten. Jag visar SÅ GOTT SOM ALLTID att jag kan skrivreglerna
stavar och bygger mina meningar ALLTID rätt. Jag visar ALLTID att jag kan skrivreglerna
Genremedvetenhet
Anpassning till texttyp
har någon del som är typisk för bokrecensionen i min text
har DE FLESTA delarna som är typisk för bokrecensionen i min text
har ALLA delar som är typisk för bokrecension i min text
Innehåll
Sammanfattar bokens handling...
sammanfattar bokens handling så läsaren i stora drag förstår vad den handlar om
sammanfattar bokens handling så läsaren FÖRSTÅR vad den handlar om
sammanfattar bokens handling så läsaren FÖRSTÅR vad den handlar om
Reflektioner och argument
Utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor tolkar och för underbyggda resonemang om verkets budskap...
beskriver bokens budskap och ger ett exempel stödjer detta
beskriver bokens budskap och med både exempel OCH CITAT UR BOKEN stödjer detta
beskriver bokens budskap och med både exempel och citat från boken stödjer detta. BESKRIVNINGEN INNEHÅLLER REFLEKTIONER OM BUDSKAPETS RELEVANS I DAGENS SAMHÄLLE
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: