Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i matematik - elevens taluppfattning, HT åk 3

Skapad 2020-09-16 22:37 i Vikaskolan Falun
Matrisen utgår från Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i matematik för åk 1-3.
Grundskola 3 Matematik

Strecken (------) betyder att vi inte har testat det.

Skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Talföljd / talmönster
Eleven kan fortsätta en talföljd med 5-hopp framåt, 2-hopp bakåt. Talområde 0-50
Eleven kan fortsätta en talföljd med tex 50-hopp från 2250. Inom talområde 0-4000
Talföljd / talmönster/talens grannar
Eleven kan talens grannar inom talområdet 0-300
Eleven kan hitta på egen talföljd och förklara hur den tänker.
Tallinje
Eleven kan placera ut tal på en tallinje där varje streck på tallinjen betyder mer än 1 inom talområde 0-100.
Eleven kan sätta ut enkla bråk som 1/2, 1/4 och 3/4 på en tallinje nom talområde 0-1.
Tals värde
Eleven förstår tals värde och positionssystem. Tex eleven kan läsa 1 hundratal 8 ental och skriva värdet i siffror.
-------------------------
Bråk
Eleven kan läsa ut bråktalen 1/2 och 1/4 och koppla det till rätt bild.
Eleven kan lösa en uppgift med bråktal tex sätt kryss i en tredjedel av rutorna.
Problemlösning
Bråk
-----------------------
Eleven kan lösa en textuppgift där man ska ta reda på hur mycket var och en får av 12 kr om en får hälften och en får 1/3.
Beräkna: Multiplikation
Eleven kan göra beräkningar i multiplikation i talområde 0-20, tex 3×5
Eleven kan göra beräkningar i multiplikation i talområde 0-70, tex 12×4
Beräkna: Division
Eleven kan göra beräkningar i division i talområde 0-100 där nämnaren är 2,3 och 5 tex 8/2, 100/
Eleven kan göra beräkningar i division i talområde 0-100 tex 96/3.
Likhetstecknet: Addition
Eleven kan göra beräkningar i addition och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet
---------------------
Likhetstecknet: Subtraktion
Eleven kan göra beräkningar i subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse i tallområde 0-20
Likhetstecknet: Multiplikation och division samt addition och subtraktion
---------------------
Eleven kan göra beräkningar med blandade räknesätt och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-100. Tex 9+9=18-_, 100/4=_x5
Problemlösning
Addition/subtraktion
Eleven kan lösa textuppgifter inom talområde 0-500 samt rita eller skriva hur den tänker. Beräkningar i ett steg
Eleven kan lösa svårare textuppgifter inom talområdet 0-1000 som innehåller begrepp som hälften, ålder m.m där eleven behöver tänka i flera steg och visa sina uträkningar.
Problemlösning
Multiplikation/division
Eleven kan lösa en textuppgift i Talområde 0-10
Eleven kan lösa en textuppgift inom talområde 0-120
Problemlösning
---------------------
Beräkna: Skriftliga räknemetoder
Addition Visa hur du löser uppgiften
----------------------
Eleven kan visa med en skriftlig räknemetod hur den löser 148+59, inom talområde 0-300 med tiotalsövergång
Beräkna: Skriftliga räknemetoder
Subtraktion Visa hur du löser uppgiften
----------------------
Eleven kan visa med en skriftlig räknemetod hur den löser uppgiften 164-28, inom talområde 0-200 med tiotalsövergång
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: