Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd Rebellsaga

Skapad 2020-09-16 22:55 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Svenska
Fungerar inte än
Fungerar med viss bearbetning
Fungerar mycket bra
Koppling till uppgiften
Genrekännedom
Behöver träna på att anpassa sitt skrivande till uppgiftens krav. Instruktionen följs inte.
Eleven har gjort det som efterfrågas i uppgiften, Texten innehåller några vanliga genretypiska drag för en rebellsaga.
Eleven har gjort det som efterfrågas i uppgiften. Texten innehåller flera genretypiska drag för en rebellsaga vilka utvecklas något
Eleven har gjort det som efterfrågas i uppgiften. Texten innehåller flera genretypiska drag för en rebellsaga, vilka utvecklas väl.
Innehåll
Behöver träna mer på att skriva tydligt.
Innehållet i texten framgår. Handlingen i texten är enkel, tex genom att eleven räknar upp olika händelser.
Innehållet i texten framgår tydligt. Handlingen i texten är mer utvecklad, tex genom att eleven berättar om viktiga händelser och förmedlar upplevelser.
Innehållet i texten framgår tydligt. Handlingen i texten är välutvecklad, tex genom att eleven berättar om viktiga händelser, förmedlar upplevelser och utvecklar dessa.
Beskrivningar av personer, miljöer och händelser
Behöver träna mer på att gestalta.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar,
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, tex genom att eleven använder olika sinnesintryck och tar med detaljerade och som gör texten mer intressant.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, tex genom att eleven använder flera olika sinnesintryck, ger liv åt berättelsen och får läsaren att se bilder och känna med.
Dialog
Behöver träna mer på att skriva dialog/monolog.
Texten innehåller enkla dialoger/monologer Ibland kan det bli lite för mycket, eller för lite…
Dialogen/monologen är relativt trovärdig, men kan upplevas lite stel ibland. Det är god balans mellan dialog/monolog och berättande delar.
Dialogen/monologen är trovärdig och fångar skickligt olika personers karaktärer. Det är god balans mellan dialog/monolog och berättande delar.
Struktur
Dramaturgi och uppbyggnad Berättarperspektiv
Behöver träna på att berätta och bygga upp en text. Behöver träna mer på att använda olika berättarperspektiv.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl.
Texten är sammanhängande. Strukturen/upplägget passar en rebellsaga tex med en passande sagoinledning, avhandling i kronologisk ordning samt ett fungerande slut. Berättarperspektivet fungerar i stort.
Texten är välstrukturerad. och passar en rebellsaga väl, tex med passande sagoinledning, utvecklad avhandling i kronologisk ordning och ett mer genomtänkt slut. Berättarperspektivet fungerar mycket bra.
Struktur
Textbindning och styckeindelning
Behöver träna på textbindning, språkliga normer och regler.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad. Texten är styckeindelad.
Textbindningen är välutvecklad. Texten har konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering.
Språk och stil
Ordval
Behöver utveckla ordförrådet och träna mer på att variera språket.
Ordvalet är enkelt, främst vanliga ord
Ordvalet är varierat och passar till ämnet och texttypen.
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och specifikt och lyfter texten. Språket passar väl för ämnet och texttypen, tex genom användning av bildspråk, gestaltningar och ord som för att tiden framåt.
Språk och stil
Meningsbyggnad
Behöver träna mer på att skriva korrekta och varierade meningar.
Meningsbyggnaden är enkel och till stor del korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl, tex genom att eleven använder både långa och korta meningar och inleder dessa på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande, tex genom att eleven använder både långa och korta meningar, bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Språk och stil
Tempus
Behöver träna mer på att använda rätt tempus.
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett korrekt sätt i större delen av texten (nutid eller dåtid).
Tempus används korrekt (nutid eller dåtid).
Skrivregler
Behöver träna mer på språkliga normer och regler.
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Bearbetning och respons
Behöver träna på textrespons och bearbetning. Visar inte att förmågan finns.
Eleven kan ge enkla omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på sin text kan hen bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på sin text kan hen bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på sin text kan hen bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helhetsbedömning
Uppfyller inte kraven för en rebellsaga på godtagbar nivå.
Innehåll och form i texten fungerar i huvudsak som en rebellsaga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som en rebellsaga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som en rebellsaga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: