Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva brev

Skapad 2020-09-17 20:21 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Matris utifrån att skriva brev.
Grundskola 6 Svenska
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Innehåll
Är det ett brev?
Innehållet stämmer i huvudsak överens med texttypen brev.
Innehållet stämmer relativt väl överens med texttypen brev.
Innehållet stämmer väl överens med texttypen brev.
Struktur
Hur ser texten ut?
Texten är sammanhängande men skulle behöva en tydligare struktur.
Texten är sammanhängande och har oftast en fungerande struktur med t.ex. styckesmarkering.
Texten är sammanhängande och konsekvent välstrukturerad.
Språk
Är språket korrekt och passar brevet? Hur ser meningsbyggnaden ut? Är språket anpassat efter mottagaren?
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Språket är delvis anpassat efter mottagaren.
Ordvalet är varierat och passar brevet. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Språket är anpassat efter mottagaren.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar brevet väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Språket är väl anpassat efter mottagaren och höjer textens kvalitet.
Skrivregler
Använder du skiljetecken korrekt? Är ord rättstavade?
Stavfel förekommer men texten går att förstå. Skiljetecken används i större delen av texten.
Fåtal stavfel förekommer utan att påverka texten. Fåtal skiljetecken saknas.
Enstaka stavfel förekommer utan att påverka texten. Enstaka skiljetecken saknas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: