Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 7: v. 37-45, ht 2020

Skapad 2020-09-17 23:39 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Bedömning av uppgifter i spanska åk 7 under hösten 2020
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Förkunskaper: Ordförråd

Du når ej ännu målen
Du har tillräckliga kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Diagnos
Digiexam

Kunskapsmål: Kunna berätta om en vanlig skoldag samt kunna förstå och ställa frågor

Du når ej ännu målen
Du har tillräckliga kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Skrivuppgift: La escuela
I din text om skolan formulerar du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. - Du uttrycker dig på ett begripligt sätt med enkla ord och kända fraser. - Meningsbyggnaden är enkel.
I din text om skolan formulerar du dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. - Du uttrycker dig med ett varierat ordförråd så att budskapet är relativt tydligt. - Meningsbyggnaden är relativt varierad, t ex binds satser ihop med bindeord.
I din text om skolan formulerar du dig i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. - Du uttrycker dig med viss säkerhet så att budskapet tydligt framgår. - Meningsbyggnaden är varierad och ordvalet passande. Det finns få språkliga fel.

Hör- och läsförståelse

Du når ej ännu målen
Du har tillräckliga kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Hörförståelse
Hörförståelsetest
Du lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. - Du uppfattar och förstår de mest betydelsebärande orden och kända fraserna. - Du kan på ett enkelt sätt återberätta det viktigaste av innehållet och följa en instruktion på ett godtagbart sätt. - Du svarar på några frågor som rör innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. - Du kan med tillfredsställande resultat följa instruktioner i innehållet och agera utifrån det. - Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande för att lättare förstå innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. - Du kan med gott resultat följa instruktioner i innehållet och agera utifrån det. - Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande för att lättare förstå innehållet.
Läsförståelse
Läsförståelsetest
Du läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. - Du läser och förstår de mest betydelsebärande orden och kända fraserna - Du följer enkla instruktioner. - Du kan svara på några frågor som rör innehållet.
Du läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. - Du uppfattar och förstår huvuddelen av innehållet. - Du följer instruktioner med tillfredsställande resultat. - Du kan svara på och ställa frågor som rör innehållet.
Du läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. - Du uppfattar och förstår helheten. - Du följer instruktioner med gott resultat. - Du kan svara på och ställa frågor som rör innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: