Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HYGHYG0

Skapad 2020-09-18 10:11 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola

Mikroorganismer

  • Hyg  -   Mikroorganismers förekomst, egenskaper, livsbetingelser och betydelse.
  • Hyg  -   Smittvägar, livsmedelsburna infektioner och matförgiftningar.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Matförgiftning Tårtuppgift
Kunskaper om mikroorganismers betydelse i samband med livsmedelshantering
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven identifierar med viss säkerhet förekomster av mikroorganismer samt beskriver översiktligt deras betydelse i samband med livsmedelshantering.
Eleven identifierar med säkerhet förekomster av mikroorganismer samt beskriver utförligt deras betydelse i samband med livsmedelshantering.
Eleven identifierar med säkerhet förekomster av mikroorganismer samt beskriver utförligt deras betydelse i samband med livsmedelshantering.
Matförgiftning Artikel
Kunskaper om livsmedelsburna smittor och förgiftningar
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven beskriver översiktligt livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
Eleven beskriver utförligt livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
Skadedjur och ohyra
Kunskaper om livsmedelsburna smittor och förgiftningar
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven beskriver översiktligt livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
Eleven beskriver utförligt livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
Prov i mikrobiologi
Kunskaper om mikroorganismers betydelse i samband med livsmedelshantering samt smittor och förgiftningar
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven identifierar med viss säkerhet förekomster av mikroorganismer samt beskriver översiktligt deras betydelse i samband med livsmedelshantering. Eleven beskriver översiktligt livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
Eleven identifierar med säkerhet förekomster av mikroorganismer samt beskriver utförligt deras betydelse i samband med livsmedelshantering. Eleven beskriver översiktligt livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
Eleven identifierar med säkerhet förekomster av mikroorganismer samt beskriver utförligt deras betydelse i samband med livsmedelshantering. Eleven beskriver utförligt och nyanserat livsmedelsburna smittor och förgiftningar.

Hygien, risker och provtagning
  • Hyg  -   God hygienpraxis i samband med livsmedelshantering.
  • Hyg  -   Provtagning och andra kontroller.
  • Hyg  -   Rengöring av utrustning och lokaler.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Livsmedelshantering
Kunskaper om att hantera livsmedel på ett hygieniskt sätt. Förvaring och tillagning.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven redogör översiktligt för risker i hanteringen av livsmedel.
Eleven redogör utförligt för risker i hanteringen av livsmedel.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för risker i hanteringen av livsmedel.
Arbetsplatshygien
Förmåga att förstå hur man rengör utrustning och lokaler så att livsmedelshanteringen blir säker
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven har grundläggande kunskaper om rengöring av utrustning och lokaler för säker livsmedelshantering.
Eleven har utvecklade kunskaper om rengöring av utrustning och lokaler för säker livsmedelshantering.
Eleven har välutvecklade kunskaper om rengöring av utrustning och lokaler för säker livsmedelshantering.
Provtagning
I samarbete med Anticimex
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven utför i samråd med handledare provtagningar på råvaror och färdiga livsmedelsprodukter.
Eleven utför efter samråd med handledare provtagningar på råvaror och färdiga livsmedelsprodukter.
Eleven utför efter samråd med handledare provtagningar på råvaror och färdiga livsmedelsprodukter.

Lagar och bestämmelser

  • Hyg  -   Lagar och andra bestämmelser inom livsmedelsområdet.
  • Hyg  -   Kontrollprogram för livsmedelshygien.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Personlig hygien
Kunskaper om den personliga hygienen och klädselns betydelse enligt lagstiftning
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Grundläggande kunskaper om personlig hygien. Eleven motiverar översiktligt sitt handlande utifrån god hygienpraxis, lagar och andra bestämmelser.
Utvecklade kunskaper om personlig hygien. Eleven motiverar utförligt sitt handlande utifrån god hygienpraxis, lagar och andra bestämmelser.
Välutvecklade kunskaper om personlig hygien. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlande utifrån god hygienpraxis, lagar och andra bestämmelser.
Märkning och hållbarhet
Etikettuppgift Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven har grundläggande kunskaper om lagar och andra bestämmelser
Eleven har utvecklade kunskaper om lagar och andra bestämmelser
Eleven har välutvecklade kunskaper om lagar och andra bestämmelser
Tillsatser Uppgift
E-nummer Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven har grundläggande kunskaper om lagar och andra bestämmelser
Eleven har utvecklade kunskaper om lagar och andra bestämmelser
Eleven har välutvecklade kunskaper om lagar och andra bestämmelser
Livsmedelslag SLV Uppgift
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven har grundläggande kunskaper om lagar och andra bestämmelser
Eleven har utvecklade kunskaper om lagar och andra bestämmelser
Eleven har välutvecklade kunskaper om lagar och andra bestämmelser
Egenkontroll
Färdigheter i att följa system för kontroll av livsmedelshygien samt att utföra egenkontroll
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven följer system för kontroll av livsmedelshygien samt utför i samråd med handledare egenkontroll.Eleven motiverar översiktligt sitt handlande utifrån god hygienpraxis, lagar och bestämmelser.När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Eleven följer system för kontroll av livsmedelshygien samt utför efter samråd med handledare egenkontroll.Eleven motiverar utförligt sitt handlande utifrån god hygienpraxis, lagar och bestämmelser. När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven följer system för kontroll av livsmedelshygien samt utför självständigt egenkontroll. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlande utifrån god hygienpraxis, lagar och andra bestämmelser. När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Praktiskt arbete

  • Hyg  -   Metoder för hantering av råvaror samt för tillagning, varmhållning, nedkylning, uppvärmning och förvaring av livsmedel.
  • Hyg  -   Rengöring av utrustning och lokaler.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
KÖK
Färdigheter i att hantera livsmedel på ett hygieniskt sätt
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt redogör översiktligt för risker i hanteringen och arbetet.
I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt redogör utförligt för risker i hanteringen och arbetet.
I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt redogör utförligt och nyanserat risker i hanteringen och arbetet.
KÖK
Förmåga att rengöra utrustning och lokaler så att livsmedelshanteringen blir säker
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Efter genomfört arbete rengör eleven utrustning och lokaler enligt krav för säker livsmedelshantering
Efter genomfört arbete rengör eleven noggrant utrustning och lokaler enligt krav för säker livsmedelshantering
Efter genomfört arbete rengör eleven noggrant utrustning och lokaler enligt krav för säker livsmedelshantering
Bageri
Färdigheter i att hantera livsmedel på ett hygieniskt sätt
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt redogör översiktligt för risker i hanteringen och arbetet.
I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt redogör utförligt för risker i hanteringen och arbetet.
I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt redogör utförligt och nyanserat risker i hanteringen och arbetet.
Bageri
Förmåga att rengöra utrustning och lokaler så att livsmedelshanteringen blir säker
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Efter genomfört arbete rengör eleven utrustning och lokaler enligt krav för säker livsmedelshantering
Efter genomfört arbete rengör eleven noggrant utrustning och lokaler enligt krav för säker livsmedelshantering
Efter genomfört arbete rengör eleven noggrant utrustning och lokaler enligt krav för säker livsmedelshantering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: