Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska P8 ht 2020: Boksamtal

Skapad 2020-09-20 09:43 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Samtal och diskussion kring litteratur
Grundskola 8 Svenska

Här kan du se vilka förmågor du har visat i de boksamtal vi har haft.

Du som lyssnare

Når ej ännu målen
E
C
A
Kommunikation: Ögonkontakt
Till viss del tittar du upp och har ögonkontakt med de andra i gruppen.
Du har relativt god ögonkontakt med de andra i gruppen.
Du har god ögonkontakt med de andra i gruppen.
Kommunikation: Engagemang
Till viss del visar du engagemang med din mimik och ditt kroppsspråk.
Du visar relativt gott engagemang med din mimik och ditt kroppsspråk.
Du visar ett välutvecklat engagemang med din mimik och ditt kroppsspråk.
Kommunikation: Samtalsstöd
Till viss del ger du samtalsstöd när andra talar och kommenterar utan att avbryta, t ex genom att humma, göra korta instämmande kommentarer och/eller nicka.
Du ger relativt gott samtalsstöd när andra talar och kommenterar utan att avbryta, t ex genom att humma, göra korta instämmande kommentarer och/eller nicka.
Du visar en välutvecklad förmåga att ge samtalsstöd när andra talar och kommenterar utan att avbryta, t ex genom att humma, göra korta instämmande kommentarer och/eller nicka.

Du som talare

Når ej ännu målen
E
C
A
Kommunikation: Röst
Du talar i huvudsak tydligt och lagom fort/högt.
Du talar relativt tydligt och lagom fort/högt.
Du talar tydligt och lagom fort/högt.
Kommunikation: Kontakt
Du har viss ögonkontakt med de andra i gruppen. Du visar till viss del engagemang.
Du har relativt god ögonkontakt med de andra i gruppen. Du visar ett relativt gott engagemang.
Du har god ögonkontakt med de andra i gruppen. Du visar ett välutvecklat engagemang med din mimik och ditt kroppsspråk.
Innehåll: Uttrycka åsikter
Du visar en viss förmåga till att själv ta initiativ till att tala, framföra åsikter, förklara varför du tycker som du gör och ge förtydligande exempel.
Du visar en relativt god förmåga till att själv ta initiativ till att tala, framföra åsikter, förklara varför du tycker som du gör och ge förtydligande exempel.
Du visar en god förmåga till att själv ta initiativ till att tala, framföra åsikter, förklara varför du tycker som du gör och ge förtydligande exempel.
Innehåll: Koppla och föra samtalet
Du visar till viss del att du kan koppla till vad andra i gruppen har sagt och använda det till att föra samtalet framåt eller djupare.
Du visar en relativt god förmåga att koppla till vad andra i gruppen har sagt och använda det till att föra samtalet framåt eller djupare.
Du visar en god förmåga att koppla till vad andra i gruppen har sagt och använda det till att föra samtalet framåt eller djupare.
Språk
Du använder ett till viss del fungerande språk/ordval som passar uppgiften, ämnet och gruppen.
Du använder ett relativt välfungerande språk/ordval som passar uppgiften, ämnet och gruppen.
Du använder ett välfungerande språk/ordval som passar uppgiften, ämnet och gruppen.

Samarbete

Når ej ännu målen
E
C
A
Du som medlem i gruppen
Du praktiserar till viss del turtagning, d v s du låter andra tala till punkt och tar initiativ i samtalet. Du samarbetar till viss del kring talutrymmet så att alla känner sig välkomna i samtalet och får komma till tals, t ex genom att ställa frågor.
Du praktiserar turtagning relativt väl, d v s du låter andra tala till punkt och tar initiativ i samtalet. Du samarbetar relativt väl kring talutrymmet så att alla känner sig välkomna i samtalet och får komma till tals, t ex genom att ställa frågor.
Du praktiserar turtagning väl, d v s du låter andra tala till punkt och tar initiativ i samtalet. Du samarbetar väl kring talutrymmet så att alla känner sig välkomna i samtalet och får komma till tals, t ex genom att ställa frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: