Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 1, Kognitiv teori + Behovstrappan

Skapad 2020-09-21 09:50 i Rodengymnasiet Norrtälje
Matris till uppgiften: Armlös, benlös, makalös.
Gymnasieskola 2 Psykologi

Uppgiften ”Armlös, Benlös, makalös”, ingår de här kunskapskraven.

  1. Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
  2. Kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar i olika sociala sammanhang.
  3. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

• Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

Kunskapskrav Betyget E Eleven tar upp: Maslows behovstrappa, samtliga steg och kopplar dem till ett fall.
Den kritiska perioden. Yttre och inre faktorer – miljö och arv. Det kognitiva perspektivet kopplat till fallets livsfilosofi.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget C Eleven tar upp: Maslows behovstrappa, samtliga steg och kopplar dem till ett fall och gör det på ett relevant sätt (logiska kopplingar).
Den kritiska perioden förklaras och problematiseras kring fallet. Yttre och inre faktorer – miljö och arv resoneras kring fallet, vilken påverkan de har haft. Det kognitiva perspektivet kopplat till fallets livsfilosofi på ett tydligt sätt.

Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Betyget B Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Betyget A Eleven tar upp: Maslows behovstrappa, samtliga steg och kopplar dem till ett fall och gör det på ett relevant sätt (logiska kopplingar).
Den kritiska perioden förklaras och problematiseras kring fallet. Yttre och inre faktorer – miljö och arv resoneras kring fallet, vilken påverkan de har haft. Det kognitiva perspektivet kopplat till fallets livsfilosofi på ett tydligt sätt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det

Rubrik 1

Nivå E
Eleven tar upp: Maslows behovstrappa, samtliga steg och kopplar dem till ett fall. Den kritiska perioden. Yttre och inre faktorer – miljö och arv. Det kognitiva perspektivet kopplat till fallets livsfilosofi. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Nivå C
Eleven tar upp: Maslows behovstrappa, samtliga steg och kopplar dem till ett fall och gör det på ett relevant sätt (logiska kopplingar). Den kritiska perioden förklaras och problematiseras kring fallet. Yttre och inre faktorer – miljö och arv resoneras kring fallet, vilken påverkan de har haft. Det kognitiva perspektivet kopplat till fallets livsfilosofi på ett tydligt sätt.
Nivå A
Maslows behovstrappa, samtliga steg och kopplar dem till ett fall och gör det på ett relevant sätt (logiska kopplingar). Den kritiska perioden förklaras och problematiseras kring fallet. Yttre och inre faktorer – miljö och arv resoneras kring fallet, vilken påverkan de har haft. Det kognitiva perspektivet kopplat till fallets livsfilosofi på ett tydligt sätt. Eleven redogör utförligt och nyanserat. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Aspekt 1
4. Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. 5. Kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar i olika sociala sammanhang. 6. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: