👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SEVSEV01 2020-2021

Skapad 2020-09-23 09:06 i Hushagsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Bedömningsmatris
Gymnasieskola Service och bemötande

Bedömningsmatris

1 Beskriva

Beskriva olika servicesituationer, målgrupper, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de hanteras
  • Sev  -   Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål.
  • Sev  -   Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
3 Tjänster
Beskriv olika tjänster för olika målgrupper
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven beskriver översiktligt olika servicesituationer
Eleven beskriver utförligt olika servicesituationer
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika servicesituationer
1 Prov Kapitel 1 och 2, målgrupper och behov
Gästers olika behov Målgrupper och servicesituationer
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven beskriver översiktligt olika målgrupper och servicesituationer
Eleven beskriver utförligt olika målgrupper och servicesituationer
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika målgrupper och servicesituationer
1 Komplikationer, ring och fråga
Komplikationer, ring en restaurang och fråga hur de löser komplikationer, uppgift
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven beskriver översiktligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
Eleven beskriver utförligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.

2 Bemöta, hantera och värdera

◆ Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
2 Missnöjd gäst
Kap. 7 Hantera reaktioner från missnöjda gäster
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven hanterar reaktioner från kunder eller gäster med ett tillfredsställande resultat.
Eleven hanterar reaktioner från kunder eller gäster med ett gott resultat.
Eleven hanterar reaktioner från kunder eller gäster med ett mycket gott resultat.

3 Redogöra

● Kunskaper om betydelsen av god produktkännedom och marknadsföring i servicesituationer.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
3 Marknadsföring
Kap 5. Prov om marknadsföring
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven redogör översiktligt för vad marknadsföring betyder för god service.
Eleven redogör utförligt för vad god marknadsföring betyder för god service.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad god marknadsföring betyder för god service.

4 Utföra och ge exempel

● Färdigheter i att utföra försäljningsteknik, exponering och presentationsteknik samt i att värdera sitt arbete och resultat. ◆ Grundläggande skyltning och presentationsteknik.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
4 DLX
Marknadsföring i service situation Försäljningsteknik, uppgift
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven ger enkla exempel på säljstimulerande åtgärder till kunden eller gästen som leder till merförsäljning.
Eleven ger exempel på säljstimulerande åtgärder till kunden eller gästen som leder till merförsäljning.
Eleven ger utförliga exempel på säljstimulerande åtgärder till kunden eller gästen som leder till merförsäljning.
4 Varuexponering
Säljstimulerande åtgärd/exponering samt utvärdering av exponeringen, uppgift
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven utför i samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven enkla exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med viss säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen.
Eleven utför efter samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven goda exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med viss säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen.
Eleven utför efter samråd med handledare exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven utförliga exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen

5. Bedöma den egna förmågan

  • Sev  -   Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
  • Sev  -   Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
  • Sev  -   Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
5 Cafeteria utvärdering
Utvärdera din cafeteriapraktik
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med god säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med mycket god säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
2 Kundbemötande i Cafeterian
Fråga 9 och 10 i cafeteria utvärderingen. Hur har kunden bemötts?
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven värderar med enkla omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen samt ger förslag på hur bemötandet kan förbättras.
1 Missnöjd kund i cafeterian
Fråga 6, 7 och 8 i cafeteria utvärderingen. Missnöjd kund- hur löser man det?
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven beskriver översiktligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
Eleven beskriver utförligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.

Cafeteria arbete

  • Sev  -   Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
  • Sev  -   Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
2 Bemötande i cafeterian
Kundbemötande och attityd
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i några servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med i stort sett korrekt attityd.
Eleven bemöter med säkerhet kunder eller gäster i några olika servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med korrekt attityd.
Eleven bemöter med god säkerhet kunder eller gäster i flera olika servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med mycket korrekt attityd.
2 Komplikationer i cafeterian
Komplikationslösningar i cafeterian
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett tillfredsställande resultat.
Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett gott resultat.
Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett mycket gott resultat.
3 Redogöra produktkännedom
Produktkännedom i cafeterian
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven har översiktlig produktkännedom
Eleven har god produktkännedom
Eleven har mycket god produktkännedom
4 Utföra säljåtgärder
Säljstimulerande åtgärder och rekommendera varor till kunden i cafeterian
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven ger enkla exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med viss säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen.
Eleven ger exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen.
Eleven ger flera exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med stor säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen.

Telefonuppgiften

Telefonuppgift i cafeterian, beskriva, bemöta och redogöra
  • Sev  -   Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
  • Sev  -   Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
  • Sev  -   Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
1 Beskriva Telefonuppgiften
Hantera komplikationer
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven hanterar grundläggande olika servicesituationer och hanterar komplikationer som kan uppstå
Eleven hanterar utförligt olika servicesituationer och hanterar komplikationer som kan uppstå
Eleven hanterar utförligt och nyanserat olika servicesituationer och hanterar komplikationer som kan uppstå
2 Bemöta Telefonuppgiften
Kundbemötande i cafeterians telefon
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i telefonservicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med i stort sett korrekt attityd. Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett tillfredsställande resultat.
Eleven bemöter med säkerhet kunder eller gäster i några telefonservicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med korrekt attityd. Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett gott resultat.
Eleven bemöter med god säkerhet kunder eller gäster i flera olika telefonservicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med korrekt attityd. Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett mycket gott resultat.
3 Redogöra Telefonuppgiften
Produktkännedom, rekommendera något annat om önskad vara inte finns. Allergener i menyn.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven visar översiktlig produktkännedom
Eleven visar utförlig produktkännedom
Eleven visar utförlig och nyanserad produktkännedom