Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Åk 2

Skapad 2020-09-23 16:05 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk

Läsa

----›
----›
----›
Läsning
Du läser enkla texter och kan ljuda ihop okända ord.
Du läser ålderstypiska böcker med visst flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med flyt.
Läsförståelse
Du läser ålderstypiska texter och förstår det som som återges direkt i texten.
Du läser ålderstypiska texter och kan läsa mellan raderna, dra enkla slutsatser av det du läst.
Du läser ålderstypiska texter och kan föra enkla resonemang och relatera till egna erfarenheter.
Återberätta läsning
Du kan på ett enkelt sätt berätta om det du läst. Du kan återberätta något om handlingen.
Du gör enkla sammanfattningar av det du läst. Du kan återberätta flera saker om handlingen.
Du gör sammanfattningar och kan reflektera över det du läst. Du kan återberätta flera saker om handlingen i kronologisk ordning.

Tala, lyssna och samtala

----›
----›
----›
Tala, lyssna och samtala
Jag kan berätta om någonting för en liten grupp.
Jag kan lyssna och återberätta vad en kamrat sagt.
Jag kan samtala i en liten grupp och uttrycka min åsikt.

Skriva

----›
----›
----›
Handstil
Jag kan forma de flesta bokstäverna korrekt.
Jag kan forma bokstäverna korrekt och använder gemener och versaler mestadels korrekt.
Jag kan forma bokstäverna, använder gemener och versaler korrekt, samt använder mellanrum korrekt.
Meningsbyggnad
Jag kan skriva en mening.
Jag kan bygga meningar på ett mestadels korrekt sätt.
Jag kan bygga varierande meningar på ett korrekt sätt.
Interpunktion
Jag börjar en mening med versal och avslutar med punkt.
Jag kan använda frågetecken.
Jag kan använda kommatecken, talstreck och utropstecken.
Stavning
Jag kan stava enkla, vanligt förekommande ord.
Jag kan stava ljudenliga ord.
Jag kan skriva ljudstridiga ord så att innehållet blir förståeligt.
Texter
Jag kan skriva korta texter där handlingen går att följa.
Jag kan skriva korta texter där handlingen tydligt framgår.
Jag kan skriva texter med tydlig början, handling och slut.
Samspel mellan text och bild
Jag kan förstärka en text med en bild.
Skriva på dator
Jag kan skriva texter på dator/iPad.
Jag kan använda mellanrum, punkt och stor bokstav på ett korrekt sätt på dator/iPad.
Rubrik
Jag kan sätta en passande rubrik på en text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: