Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

10 minuter av mitt sommarlov

Skapad 2020-09-24 11:35 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Matris till uppgiften "10 minuter av mitt sommarlov"
Grundskola 7 – 9 Svenska

10 minuter av mitt sommarlov

Innehåll

F
E
C
A
Texten är för kort.
Texten är enkel och ganska kort. Du berättar och staplar händelser på varandra. Din text saknar intresseväckande detaljer.
Texten är relativt utvecklad. Du försöker förmedla en upplevelse. Din text har relativt tydligt fokus.
Texten är utvecklad. Du förmedlar en upplevelse. Din text har tydligt fokus.
Din text följer inte instruktionerna. Du beskriver t.ex. en allt för lång tid eller en utdragen kedja av händelser.
Du följer instruktionerna relativt väl och beskriver ca 10 minuter.
Du följer instruktionerna väl och fokuserar på max 10 minuter,
Du följer instruktionerna mycket väl och fokuserar på ett ögonblick eller en kort händelse.
Gestaltande beskrivning
person-, miljöbeskrivning, fånga en stämning, målande språk, liknelser, metaforer
Texten saknar beskrivningar.
I texten finns enkla beskrivningar. Vid enstaka tillfällen använder du målande språk.
I texten finns passande beskrivningar. Du använder målande språk.
I texten finns välfunna och medvetna beskrivningar. Du använder ett målande språk, t ex metaforer och liknelser.

Struktur

Sammanhang och styckeindelning
F
E
C
A
Texten saknar sammanhang och är svår att förstå.
Din text är enkelt uppbyggd. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Du har en relativt passande dramaturgi i din text. Början och slut passar t.ex. ganska bra ihop. Texten är sammanhängande.
Du har en passande dramaturgi i din text. Början och slut passar t.ex. ihop. Texten är sammanhängande.
Du glömmer att dela in i stycken.
Styckeindelningen fungerar överlag.
Styckeindelningen fungerar relativt väl.
Styckeindelningen fungerar väl.

Språk

F
E
C
A
Ordval och formuleringsförmåga
Ditt ordförråd räcker inte till det du vill berätta.
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Du formulerar dig på ett enkelt och fungerande sätt.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Du formulerar dig väl.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget. Du formulerar dig mycket väl.
Meningsbyggnad
Ordföljd, hur meningarna börjar/ är uppbyggda, tempus
Du har svårt att bilda meningar, vilket gör texten svår att förstå.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du växlar mellan olika tempus utan anledning.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Stavning, skiljetecken
Du stavar ofta fel på vanliga ord. Du glömmer att sätta punkt, eller överanvänder skiljetecken.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: