Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1-3

Skapad 2020-09-24 15:13 i Kullingsbergsskolan Alingsås
En bedömningsmatris för årskurs 1-3 i teknik.
Grundskola 1 – 3 Teknik

En bedömningsmatris för årskurs 1-3 i teknik.

Tekniska lösningar och arbetssätt

Förmågan att beskriva vanliga föremål där enkla mekanismer används
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på något vanligt föremål där en enkel mekanism används för att uppnå en viss funktion.
Du kan ge exempel och lätt förklara några vanliga föremål där enkla mekanismer används för att uppnå en viss funktion.
Du kan beskriva och ge exempel på några vanliga föremål där enkla mekanismer används för att uppnå en viss funktion.
Förmåga att undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan undersöka några vardagliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Förmågan att arbeta med egna konstruktioner
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du arbetar med konstruktioner.
Du arbetar med konstruktioner och du slutför dem. Det blir en enkel modell.
Du genomför konstruktioner och prövar möjliga idéer till lösningar. Du bidrar med egna idéer som för arbetet framåt.
Förmågan att känna till hur en dator kan användas och fungerar
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på vad en dator kan användas till.
Du kan ge fler olika exempel på vad en dator kan användas till och benämna några av datorns delar.
Du kan ge flera exempel på vad en dator kan användas till och på ett enkelt sätt beskriva hur den fungerar. Samt benämna
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Förmågan att dokumentera arbetet
 • Tk  1-3
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.
Förmågan att använda programmering som ett medel till att styra en objekt.
Du kan muntligt ge och utföra en programmering.
Du kan analogt utföra och ge en programmering. (Ex. rita eller skriva.)
Du kan utföra och ge en programmering via ett digitalt verktyg. (Ex. med ipad eller blue-bot.)

Teknik, människa, samhälle och miljö

Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
Förmågan att hantera teknik på ett säkert sätt
 • Tk  1-3
Du har deltagit i undervisningen kring säkerhet.
Du kan med hjälp av ledande frågor berätta om några säkerhetsaspekter inom teknikämnet.
Du är medveten om säkerhetsaspekten inom teknikämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: