Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris argumenterande text åk 5

Skapad 2020-09-24 15:24 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris argumenterande text
Grundskola 4 – 6 Svenska
Behöver träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Innehåll
Behöver stöd för att skapa en argumenterande text med en eller flera åsikter.
* En eller flera åsikter framgår. * Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
* En eller flera åsikter framgår tydligt. * Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Struktur
Behöver stöd för att skapa en struktur.
* Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering
* Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering.
Skrivregler
Osäker på skrivregler. Behöver öva mer på skiljetecken och stavning.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med säkerhet. * Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen. * Stor/liten bokstav och punkt används med säkerhet.
Helhetsbedömning
Eleven behöver stöd för att följa instruktionen och skriva en argumenterande text som innehåller ett eller flera tydliga argument.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar som en argumenterande text. Textens innehåll och form är anpassade till syfte och mottagare.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: