Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera, genomföra och utvärdera träning - år 8

Skapad 2020-09-24 15:42 i Folkungaskolan Linköping
Här ser du hur vi bedömer kunskaperna i att planera genomföra och utvärdera träning i årskurs 8
Grundskola 8 Idrott och hälsa

Planera, genomföra och utvärdera träning år 8

Kunskapskrav

Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Till viss del
Relativt väl
Väl
Teoretiska kunskaper
Använder sig av begrepp relevanta i området.
Använder sig av begrepp relevanta i området och visar ganska bra förståelse för dem.
Använder sig av begrepp relevanta i området och god förståelse för dem.
Teoretiska kunskaper
Kan vad de olika övningarna heter
Kan vad de olika övningarna heter och visar ganska bra förståelse för övningarnas syfte.
Kan vad de olika övningarna heter och visar god förståelse för övningarnas syfte.
Teoretiska kunskaper
Kan dra slutsatser av sin träning.
Kan dra slutsatser av sin träning och kan använda relevanta begrepp ganska bra.
Kan dra slutsatser av sin träning och kan använda relevanta begrepp bra samt förklara dessa väl.

Kunskapskrav

Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Till viss del
Relativt väl
Väl
Skaderisker
Du tar upp något exempel på skaderisk i ditt träningspass.
Du tar upp flera exempel på skaderisker i ditt träningspass.
Du tar upp flera exempel på skaderisker i ditt träningspass, och beskriver hur du kan göra för att undvika skador.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: