Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO "Att leva tillsammans i världen"

Skapad 2020-09-24 15:50 i Knappekullaskolan Lerum
Lärandematrisen berör följande: Världsdelarnas och världshavens namn och lägen på jordgloben samt namn på länder och platser som är betydelsefulla för eleven. Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser. Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Vi har under en period arbetat med följande:
Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Jag...

>>>>>
>>>>>
Konkretisera kriterier
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
kan peka ut var Sverige ligger på en världskarta.
kan peka ut var Sverige och världsdelarna ligger på en världskarta.
kan namnen på världshaven.
kan namnen på världshaven och vet var de ligger på en världskarta.
vet hur land och vatten visas på en karta.
vet hur land, vatten, skog, öken och berg visas på en karta.
kan namnen på väderstrecken.
vet åt vilket håll väderstrecken är på kartan.
Eleven kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
kan ge två exempel på varför människor flyttar.
kan ge flera exempel på varför människor flyttar.
kan ge ett exempel på vad en flytt kan innebära.
kan ge två eller fler exempel på vad en flytt kan innebära.
Eleven har grundläggande kunskaper om några av barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
känner till två punkter i barnkonventionen.
känner till fler än två av punkterna i barnkonventionen.
kan ge exempel på vad dessa två punkter i barnkonventionen innebär i skolan eller hemma.
kan ge exempel på vad dessa, fler än två punkter i barnkonventionen, innebär i skolan eller hemma.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: