Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd matematik ht åk1

Skapad 2020-09-25 09:53 i Sörgärdets skola Älvkarleby
Bedömningsstöd från Skolverket
Grundskola 1 Matematik

Skolverkets muntliga bedömingsstöd i matematik ht åk 1

En godtagbar nivå är att eleven klarar av medelnivån före terminens slut. Vi följer upp resultatet under hela terminen.
Låg
Medel
Hög

Talraden
Låg
Medel
Hög
1.
Räkna tills jag säger stopp. 25 godtagbart
Räkna tills jag säger stopp. 50 godtagbart
Räkna tills jag säger stopp. 115 godtagbar
2.
Räkna från 3 fortsätt tills jag säger stopp. stoppa vid 12
Räkna från 9 fortsätt tills jag säger stopp. stoppa 20
Räkna från 26 fortsätt tills jag säger stopp. stoppa 80
3.
Räkna ned från 5. stoppa vid 0
Räkna ned från 10. stoppa vid 0
Räkna ned från 20. stoppa vid 0
4.
Vilket tal kommer efter A) 1 B) 4
Vilket tal kommer efter A) 7 B) 10
Vilket tal kommer efter A) 79 B) 99
5.
Vilket tal kommer före A) 2 B) 4
Vilket tal kommer före A) 5 B) 9
Vilket tal kommer före A) 50 B) 72

Antalskonstans
Låg
Medel
Hög
6.
"Jämföra 2 mängder. Det är 4 föremål i en hög och 6 små i en hög." Frågor till eleven: Är det lika många föremål i högarna? Hur tänkte du? Notera om eleven räknar antalet /jämför storlek.
"Det ligger 6 föremål framme i en hög" Fråga till eleven: Hur många är det? "Sprid ut dem." Fråga till eleven: Hur många är det nu?
Prövas inte på en högre nivå.

Subitisering, uppskattning
Låg
Medel
Hög
7.
"Visar talet 3 på tärningen." Fråga till eleven: Hur många är det? "Visar talet 4 på tärningen." Fråga till eleven: Hur många är det?
"Visar talet 5 på tärningen." Fråga till eleven: Hur många är det? "Visar talet 6 på tärningen." Fråga till eleven: Hur många är det?
"Det ligger 11 dolda föremål på bordet. Eleven får titta i 2 sek. Täck över." Fråga till eleven: Hur många var det? Visa och låt räkna

Namnge tal
Låg
Medel
Hög
8.
"Visar en sida av tärningen" Fråga till eleven: Vilken siffra passar till tärningsbilden? Säg talet
"Visar ett papper med talen 0-10" Namnge de tal jag pekar på.
"Visar papper med talen 11-20 och 10-100" Namnge de tal jag pekar på.

Fler/Färre
Låg
Medel
Hög
9.
"Tar fram 3 föremål" Frågor till eleven: Här är 3 föremål. Hur många är det om det är 2 fler? Hur tänkte du? Hur många är det om det är 1 färre? Hur tänkte du?
"Tar fram 6 föremål" Frågor till eleven: Här är 6 föremål. Hur många är det om det är 2 fler? Hur tänkte du? Hur många är det om det är 1 färre? Hur tänkte du?
"Tar fram 13 föremål" Frågor till eleven: Här är 13 föremål. Hur många är det om det är 3 fler? Hur tänkte du? Hur många är det om det är 3 färre? Hur tänkte du?

Uppdelning av tal
Låg
Medel
Hög
10.
"Tar fram 5 föremål." Fråga till eleven: Dela upp föremålen i två högar. Hur många blev det i varje hög?
"Tar fram 5 föremål." Frågor till eleven: Dela upp föremålen i två högar. Hur många blev det i varje hög? Kan man göra på fler sätt?
"Tar fram mellan 7-10 föremål, ex 7. Gömmer t.ex. 4 av 7 föremålen." Frågor till eleven: Hur många har jag gömt? Hur tänkte du? Fortsätt med andra lämpliga tal. Det här ska gå automatiskt och eleven ska inte behöva räkna på fingrarna.

Dubbelt/hälften
Låg
Medel
Hög
11.
"Tar fram 4 föremål." Fråga till eleven: Dela upp föremålen så att vi får lika många. Hur många fick vi var?
"Tar fram 8 föremål." Frågor till eleven: Dela upp föremålen så att vi får lika många. Hur många fick vi var? Vad är hälften av 10? Hur tänkte du då?
Frågor till eleven: Vad är hälften av 12? Hur tänkte du? Lisa är 6år. Emir ät dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 7? Hur tänkte du?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: