Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd matematik vt åk1

Skapad 2020-09-25 10:36 i Sörgärdets skola Älvkarleby
Bedömningsstöd från Skolverket
Grundskola 1 Matematik

Skolverkets bedömingsstöd i matematik vt åk 1

Muntligt bedömningsstöd i matematik som ska göras vårterminen i årskurs 1. För att eleven ska ligga på en godtagbar nivå bör eleven klara av mellannivån.
Låg
Medel
Hög

Talraden
Låg
Medel
Hög
1.
Räkna tills jag säger stopp. 50 godtagbart
Räkna tills jag säger stopp. 100 godtagbart
2.
Räkna från 9 och fortsätt tills jag säger stopp. Stoppa vid 20
Räkna från 26 och fortsätt tills jag säger stopp. Stoppa 40
Räkna från 195 och fortsätt tills jag säger stopp. Stoppa 220
3.
Räkna ned från 10. Stoppa vid 0.
Räkna ned från 15. Stoppa vid 0.
Räkna ned från 71. Stoppa vid 57
4.
Vilket tal kommer efter A) 7 B) 10
Vilket tal kommer efter A) 39 B)76
Vilket tal kommer efter A) 199 B) 217
5.
Vilket tal kommer före A) 5 B) 9
Vilket tal kommer före A) 29 B) 34
Vilket tal kommer före A) 120 B) 300
6.
Räkna 10 steg i taget, börja på 10. 50 Godtagbart
Räkna 10 steg i taget, börja på 10. 100 Godtagbart
Räkna 10 steg i taget, börja på 12. 62 Godtagbart

Antalskonstans
Låg
Medel
Hög
7.
"Tar fram 6 föremål." Fråga till eleven: Hur många är det? Sprid ut, hur många är det nu?
Prövas inte på denna nivå.
Prövas inte på denna nivå.

Subitisering, uppskatta
Låg
Medel
Hög
8.
"Visar talet 5 på tärningen." Hur många är det? "Visar talet 6 på tärningen." Hur många är det?
"Det ligger 11 dolda föremål på bordet. Eleven får titta i 2 sek. Täck över." Fråga till eleven: Hur många var det? Visa och låt eleven räkna
"Det ligger 18 dolda föremål på bordet. Eleven får titta i 2 sek. Täck över." Fråga till eleven: Hur många var det? Visa och låt eleven räkna

Minskning
Låg
Medel
Hög
9.
"Det ligger 7 föremål på en rad." Här är 7 stycken. "Jag tar bort den längst till höger." Hur många är det? Nu lägger jag tillbaka den, då är det 7. "Jag tar bort den yttersta på varje sida." Hur många är det? Hur tänkte du?
"Det ligger 13 föremål på en rad." Här är 13 stycken "Jag tar bort den längst till höger." Hur många är det? Nu lägger jag tillbaka den, då är det 13. "Jag tar bort den yttersta på varje sida." Hur många är det? Hur tänkte du?
Frågor till eleven: Säg en räknehändelse som passar till 15-4. Hur mycket är 19-17? Hur tänkte du?

Fler/färre
Låg
Medel
Hög
10.
"Lägger fram 6 föremål" Frågor till eleven: Här är 6 föremål. Hur många är det om det är 2 fler? Hur tänkte du? Hur många är det om det är 1 färre? Hur tänkte du?
Ta fram 13 föremål Frågor till eleven: Här är 13 föremål. Hur många är det om det är 3 fler? Hur tänkte du? Hur många är det om det är 3 färre? Hur tänkte du?
Ta fram 15 föremål Frågor till eleven: Här är 15 föremål. Hur många är det om det är 8 fler? Hur tänkte du? Hur många är det om det är 7 färre? Hur tänkte du?

Uppdelning av tal
Låg
Medel
Hög
11.
"Lägger fram 5 föremål." Frågor till eleven: Dela upp dem i två högar. Hur många blev det i varje hög? Kan du göra på fler sätt?
"Tar fram mellan 7-10 föremål, ex 7. Gömmer t.ex. 4 av 7 föremålen." Frågor till eleven: Hur många har jag gömt? Hur tänkte du? Fortsätt med andra lämpliga tal Det här ska gå automatiskt och eleven ska inte behöva räkna på fingrarna.
"Tar fram mellan 11-19 föremål, ex 12. Gömmer t.ex. 5 av 12 föremålen." Frågor till eleven: Hur många har jag gömt? Hur tänkte du? Fortsätt med andra lämpliga tal Det här ska gå automatiskt och eleven ska inte behöva räkna på fingrarna.

Dubbelt/Hälften
Låg
Medel
Hög
12.
"Lägger fram 8 föremål." Frågor till eleven: Dela upp föremålen så att vi får lika många. Hur många fick vi var? Vad är hälften av 10? Hur tänkte du?
Frågor till eleven: Vad är hälften av 6? Hur tänkte du? Lisa är 5 år, Emir är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 4? Hur tänkte du?
Frågor till eleven: Vad är hälften av 12? Hur tänkte du? Vad är hälften av 50? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 100? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 15? Hur tänkte du?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: