Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÄVS Klädsömnad åk 9

Skapad 2020-09-28 08:44 i Äppelviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
Lägre nivå
------------>
Högre nivå
Formge, utveckla idéer
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Ex. Du väljer med viss hjälp en produkt och gör en enkel skiss/ritning. Det går att förstå din planering. Du visar din stil eller ditt budskap på plagget på ett enkelt sätt.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Ex. Du gör en skiss/ritning med mått, färgval, material och eventuella ändringar. Du har självständigt valt din produkt. Du har någon idé om hur du kan utveckla produkten. Din stil eller ditt budskap på plagget framgår i din/dina skisser. Planeringen är tydlig och alla delar är med.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Ex. Du gör en arbetad planering med skiss/ritning till en produkt som du har valt ut med omsorg och som är genomtänkt. Din planering är tydlig och det är enkelt att förstå vad du tänker. Din stil eller ditt budskap på plagget framgår tydligt i din skiss/skisser och designen håller en "röd tråd". Du har lagt till egna idéer som utvecklar produkten och har en klar uppfattning om hur din färdiga produkt ska se ut.
Framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Ex.Du kan med visst stöd göra de olika momenten för att framställa din produkt.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt Ex. Du kan på egen hand göra de olika momenten för att framställa din produkt. Du vet t.ex hur du hanterar en symaskin. . Du tillverkar din produkt så att den håller.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Ex. Du följer din arbetsbeskrivning och arbetar självständigt. Du kan använda olika verktyg och redskap på ett säkert sätt. Du lägger ner stort arbete på den färdiga produktens slutliga form och hållbarhet. Du är noggrann när du arbetar och din produkt är välgjord. Du har med något moment som kräver större kunskap i genomförandet.
Framställa slöjdföremål
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Framställa slöjdföremål
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ som leder framåt. Ex. Du försöker själv få arbetet att gå framåt genom att hålla reda på dina saker.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Ex. Du tar egna initiativ och lämnar förslag på hur du ska arbeta vidare med din produkt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Ex. Du arbetar självständigt och kommer med egna lösningar. Du kan använda dig av det som du tidigare har lärt dig i slöjden.
Ny aspekt
Motivera dina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Ny aspekt
Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Ex. Du dokumenterar i text eller bild efter varje lektion och redovisar så att det är möjligt att följa processen. Du gör någon värdering utifrån din analys. Du använder något slöjdspecifikt begrepp.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Ex. Du dokumenterar i text och bild efter varje lektion och redovisar så att det går att följa processen. Du använder flera slöjdspecifika begrepp. Du gör värderingar utifrån dina analyser.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Ex. Du dokumenterar i text och bild efter varje lektion och redovisar så att det är lätt att förstå processen. Du beskriver utförligt ditt arbete och med god användning av slöjdspecifika begrepp. Du gör realistiska och trovärdiga värderingar utifrån din analys.
Ny aspekt
Tolka slöjdföremåls uttryck
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. Ex. Ditt plagg kommunicerar på ett enkelt sätt en stil eller ett budskap
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. Ex. Ditt plagg kommunicerar en stil eller ett budskap
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. Ex. Ditt plagg kommunicerar tydligt en stil eller ett budskap. Det finns en "röd tråd" i ditt estetiska uttryck genom t.ex färgval, dekoration, form.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: