👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2020-09-28 10:33 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Bedömning av prov om tabeller, diagram och lägesmått
Grundskola 7 – 8

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Lägesmått
Visar godtagbara kunskaper om lägesmått
Visar goda kunskaper om lägesmått
Visar mycket goda kunskaper om lägesmått
Begrepp
Tabeller och diagram
Visar godtagbara kunskaper om tabeller och diagram
Visar goda kunskaper om tabeller och diagram
Visar mycket goda kunskaper om tabeller och diagram
Metod
Lägesmått
Visar godtagbara kunskaper om metoder för att ange lägesmått
Visar goda kunskaper om metoder för att ange lägesmått
Visar mycket goda kunskaper om metoder för att ange lägesmått
Metod
Tabeller och diagram
Visar godtagbara kunskaper om metoder för tabeller och diagram
Visar goda kunskaper om metoder för tabeller och diagram
Visar mycket goda kunskaper om metoder för tabeller och diagram
Resonemang
Visar något enkelt matematiskt resonemang, det kan vara svårt att följa resonemangen
Visar matematiska resonemang som till viss del är utvecklade
Visar väl utvecklade matematiska resonemang som är lätta att följa
Kommunikation
Lösningar och resonemang går till viss del att följa, det matematiska språket kan innehålla en del brister
Lösningar och resonemang går bra att följa, använder ett matematiskt språk på ett godtagbart sätt
Lösningar och resonemang är lätta att följa, använder ett relevant och korrekt matematiskt språk
Problemlösning
Visar godtagbara kunskaper i problemlösning genom att lösa någon av uppgifterna korrekt eller påbörja lösning med delvis fungerande metoder på flera uppgifter
Visar goda kunskaper i problemlösning genom att lösa flera av uppgifterna korrekt med lämpliga metoder
Visar mycket goda kunskaper i problemlösning genom att lösa större delen av uppgifterna korrekt, med effektiva metoder som är lätta att följa