Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 1-3

Skapad 2020-09-28 14:29 i Almekärrsskolan Lerum
Kunskapskrav i NO för år 1-3. WC
Grundskola 1 – 3 Fysik NO (år 1-3) Biologi Kemi
Har arbetat med:
Har uppnått kunskapskravet för år 3
Biologi
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Biologi
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och gör enkla observationer.
Biologi
Eleven kan namnge några djur och växter samt sortera dem efter olika egenskaper.
Biologi
Eleven kan ge exempel på enkla näringskedjor.
Biologi
Eleven kan ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Biologi
Eleven kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Biologi
Eleven diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Fysik
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt och jämföra med lek och rörelse.
Fysik
Eleven kan berätta om ljus och ljud.
Fysik
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Fysik
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Fysik
Eleven kan visa och beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.
Kemi
Eleven kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av.
Kemi
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
Kemi
Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder, t.ex. avdunstning och filtrering.
Undersökning
Eleven kan utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar och fältstudier.
Dokumention
Eleven kan dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer, t.ex. bilder, texter och tabeller.
Jämförelse
Eleven kan göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: