Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - familjen och samhället

Skapad 2020-09-28 16:59 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 4 Samhällskunskap

Bedömningsmatris åk 4 - prov

BEGREPP

Behöver öva mer
Godtagbar
Mer än godtagbar
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du behöver utveckla ditt språk och öva mera på ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.
Du förstår många av de ord och begrepp som vi jobbat med under det aktuella arbetsområde. Du kan även använda några av dessa i meningar.
Du förstår de flesta av de ord och begrepp som vi jobbat med under det aktuella arbetsområde. Du kan även använda flera av dessa i meningar.

KUNSKAP

Behöver öva mer
Godtagbar
Mer än godtagbar
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du behöver förbättra dina kunskaper om hur olika familjer kan se ut, hur vänner ska vara och olika barns förutsättningar i världen.
Du har grundläggande kunskaper om hur olika familjer kan se ut, hur vänner ska vara och olika barns förutsättningar i världen.
Du har goda kunskaper om hur olika familjer kan se ut, hur vänner ska vara och olika barns förutsättningar i världen.

RESONEMANG

Behöver öva mer
Godtagbar
Mer än godtagbar
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska värden och principer.
Du behöver utveckla en förståelse för att människor är olika och att alla människor är lika mycket värda. Du behöver öva på att föra enkla resonemang om hur olika familjer kan se ut.
Du har grundläggande kunskaper om människor lika värde. Du visar detta genom att föra enkla resonemang, muntligt eller skriftligt, om hur olika familjer kan se ut.
Du har goda kunskaper om att människor är olika och att alla människor är lika mycket värda. Du visar detta, genom att, på ett utvecklat sätt, muntligt eller skriftligt, att föra resonemang om hur olika familjer kan se ut. Du gör detta genom att använda flera olika exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: