Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktiskt arbete i bild, teknik och svenska

Skapad 2020-09-28 20:52 i Viktoriaskolan Grundskolor
Praktiskt tematiskt arbete. VPR = Viktigt på riktigt
Grundskola 4 – 6

Du ska kunna visa att du kan arbeta med bild på samma sätt som en konstnär eller uppfinnare gör där vi kommer att använda oss av det vi producerar på riktigt och inte "bara" som en skoluppgift.

Skapande arbete

På gång
På gång...
Grundläggande
Enkel
Tydlig
Grundläggande, tydlig och med några aspekter.
Utökad
Grundläggande, tydlig och med flera aspekter och flera infallsvinklar.
Planering och bildframställning
Planering, skiss, och modeller
  • Bl
  • Bl
  • Bl  4-6
  • Bl  4-6
  • Bl  4-6
Ansvar för material, redskap och
Miljövänlig materialförbrukning Ansvarsfullt användande av redskap Ordning och reda Ordning och reda ur miljö och ekonomiskt syfte.
  • Bl  4-6
Genomförande av arbetet
Kunna skapa själv
Börjar utan att planera, reflektera eller fundera.
Skissar. Provtänker. Gör enkla modeller. Provar material. Provar verktyg.
Skissar flera skisser med kommentarer på. Provtänker i några aspekter och nivåer. Gör flera enkla modeller, provar och dokumenterar Provar material. Provar verktyg.
Skissar flera skisser med kommentarer och förtydligande på i flera olika dimensioner rent bildligt men också teoretiskt och filosofiskt kronologiskt ... osv. Provtänker i flera aspekter och nivåer. Gör flera modeller, provar, utvärderar dokumenterar och förbättrar. Provar material. Provar verktyg.
Genomförande av arbetet i grupp
Kunna skapa tillsammans Kunna arbeta tillsammans
Vill bestämma allt själv. Lyssnar inte på andra. Glömmer att följa instruktionerna. Glömmer målet med arbetet.
Rättar sig oftast till gruppen. Lyssnar oftast på andra. Försöker att följa instruktionerna. Försöker och håller sig oftast till målet med arbetet.
Rättar sig till gruppens plan Lyssnar på andra och ställer följdfrågor för att förstå och tydliggöra de andras åsikter. Följer instruktionerna och prickar av. Håller till målet med arbetet.
Rättar sig till gruppens plan. Ser till att alla i gruppen kommer till tals. Arbetar demokratiskt. Lyssnar på andra och ställer följdfrågor för att förstå och tydliggöra de andras åsikter. Följer instruktionerna och prickar av. Håller till målet med arbetet.
Genomförande av arbetet. Före/under
Kunna ta fram rätt saker i rätt mängd
Roffar åt sig saker. Går före. Tar för mycket färg. Tar material i mitten istället för ute vid kanterna. Slösar med mängd material.
Väntar på sin tur. Tar lagom mycket färg och material. Använder materialet på ett ekonomiskt sätt.
Väntar på sin tur. Tar lagom mycket färg och material. Återanvänder material Använder materialet på ett ekonomiskt sätt.
Väntar på sin tur. Tar lagom mycket färg och material. Återanvänder material. Använder materialet på ett ekonomiskt sätt. Kommer på flera mer ekonomiska och miljövänligare sätt att använda färg och material.
Genomförande av arbetet. Efter.
Kunna städa undan
Smiter från städningen och låter andra göra jobbet.
Städar men inte särskilt noga eller engagerat.
Städar efter sig och andra utan tillsägelse.
Städar efter sig och andra och ser till att saker och ting kommer på rätt plats, lagar det som är trasigt, kompletterar det som behöver fyllas på osv.
Färdigställa och efterarbeta
Kunna få färdigt arbetet i rätt tid
Ofärdigt arbete Halvfärdigt arbete
Färdigt arbete (även om du inte är helt nöjd själv), Enkel nivå. (Kanske inte så fantasifullt)
Färdigt arbete som uppfyller "beställningens" krav på ett kreativt sätt och tydligt sätt. En förståelse för uppdraget och konstnärligheten finns.
Färdigt, innovativt arbete som uppfyller "beställningens" krav på ett mycket kreativt, nyskapande och tydligt sätt. En djup förståelse för uppdraget och konstnärligheten finns i en eller flera dimensioner och ur flera aspekter.
Kunna färdigställa och efterarbeta
Kunna dokumentera
Kunna färdigställa och efterarbeta
Kunna resonera, planera och inventera vad som har gått åt och vad som behöver köpas in nytt och inte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: